ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποφάσεις Συντονιστικής-Ολομέλειας

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (22/5)

23 Μαϊος, 2020 | Hits:148

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 22.5.2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο στην παρούσα συγκυρία:   1. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό σώμα συμμετέχει με εκπροσώπους του στις Επιτροπές που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Α. Ως προς την  επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με το εκπονηθέν σχέδιο...

Ανακοινώσεις Δ.Σ.Πατρών

Διαμαρτυρία ΔΣΠ προς τον πρωθυπουργό για τη μη υλοποίηση της δέσμευσής του για χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικηγόρους για το μήνα Μάιο

21 Μαϊος, 2020 | Hits:120

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μετά την από 18.5.2020 συνεδρίασή του, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, η οποία κοινοποιήθηκε προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη:   Πάτρα, 19 Μαΐου 2020       Είναι σε όλους γνωστό πως από την  έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, οι δικηγόροι, όπως και οι λοιποί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υγειονομική αυτή κρίση, λόγω  της αναστολής ή του περιορισμού λειτουργίας  υπηρεσιών,  των  περιοριστικών μέτρων  που ελήφθησαν για την ασφαλή άσκηση των ...

Φορολογικά θέματα

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών: Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή

21 Μαϊος, 2020 | Hits:72

20 Μαΐου 2020 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών: Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.", παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία...

Ανακοινώσεις Δ.Σ.Πατρών

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως 31.5.2020

19 Μαϊος, 2020 | Hits:265

Ακολουθεί η από 19-5-2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως την 31-5-2020.  Μπορούμε να καταθέτουμε δικόγραφα εκτός από κλήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων, επειδή αναμένεται να προσδιορισθούν οίκοθεν, δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων και ένορκες βεβαιώσεις.    Ανακοίνωση περί λειτουργίας Ειρηνοδικείου Πατρών  Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού, Αφού έλαβε υπόψη την με αρ. ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ. 30340/15-5-2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1857/15-5-2020, στο άρθρο τέταρτο της οποίας ορίζεται, αφενός η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των Γραμματειών των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών...

Ανακοινώσεις Δ.Σ.Πατρών

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου έως 31.5.2020 και Πράξη του Προϊσταμένου / επισυνάπτονται

18 Μαϊος, 2020 | Hits:306

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ έως 31/5 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15.5.2020 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ Β 1857) 1. - Επειδή επίκειται ο οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που δεν δικάστηκαν με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊου (δηλαδή από 13.3.2020 και εφεξής), δεν θα γίνονται δεκτές κλήσεις για την επαναφορά τους. 2.- Ως προς την κατάθεση δικογράφων (ωράριο 8.30 -14.00): Α) Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, κλπ και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) και η αίτηση -παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α Πολιτικού τμήματος θα...

Ανακοινώσεις Δ.Σ.Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

18 Μαϊος, 2020 | Hits:611

Με πρόσφατο σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπει την υφ΄ όρο παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες ο νόμος ως κύρια ποινή απειλεί ποινή φυλακίσεως έως ένα έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές. Η ψήφιση του άνω νομοσχεδίου που γίνεται για τη δήθεν επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως άλλωστε και οι ανάλογες ρυθμίσεις που είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν...

Ανακοινώσεις Δ.Σ.Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

18 Μαϊος, 2020 | Hits:378

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΜΑΙΟΥ  2020   Προς ταχεία ενημέρωση των κκ μελών των Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών διαδίκων μερών Οι υποθέσεις, εκ της δικασίμου 6/5/2020  που δεν συζητήθηκαν,  αναβλήθηκαν  για τη δικάσιμο της 2/7/2020   (1ο Τμήμα).  τηλ: 2610329351 Οι υποθέσεις εκ της δικασίμου 7/5/2020  που δεν συζητήθηκαν,  αναβλήθηκαν  για τη δικάσιμο της 7/7/2020 (2ο Τμήμα) τηλ: 2610322836.   Οι υποθέσεις, εκ της δικασίμου 13/5/2020  που δεν συζητήθηκαν, αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 9/7/2020 (3ο Τμήμα)  τηλ: 2610346596 Οι υποθέσεις, εκ της δικασίμου 14/5/2020  που δεν συζητήθηκαν, αναβλήθηκαν για...

Ανακοινώσεις Δ.Σ.Πατρών

Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

14 Μαϊος, 2020 | Hits:6623

  ΚΥΑ ΤΗΣ 15.5.2020: Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 κλπ  -Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας - κατατίθενται δικόγραφα  -  Επειδή επίκειται ο οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που δεν δικάστηκαν με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊου (δηλαδή από 13.3.2020 και εφεξής), δεν θα γίνονται δεκτές ήσεις για την επαναφορά τους. -Αναστέλλονται έως 31.5.2020 οι νόμιμες και δικαστικές...

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

VIDEO της ημερίδας μας της 14.2.2020: Επίκαιρα ζητήματα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

18 Φεβρουαρίου, 2020 | Hits:1403

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και η Εισαγγελία Εφετών Πατρών συνδιοργάνωσων ημερίδα με θέμα «επίκαιρα ζητήματα απονομής ...

VIDEO από το Δωρεάν Σεμινάριο της 29.1.2020 με θέμα «Νέος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές διαφορές (4640/2019) - Πρακτική εφαρμογή, διαδικασία, υποχρεωτικότητα και προθεσμίες».

22 Ιανουαρίου, 2020 | Hits:691

              Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένο το Δωρεάν Σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών της 29.1.2020 με θέμα...

Video της εκδήλωσης με θέμα με θέμα: "ΑΙΓΑΙΟ – ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Μπροστά στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας: Αποτροπή ή κατευνασμός;"

16 Ιανουαρίου, 2020 | Hits:532

Τo Σάββατο 11/1/2020 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών μια άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη σ...

Video της Διημερίδας του Συλλόγου μας: Τα νέα σχέδια ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ και ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 10-11/5/2019

03 Οκτωβρίου, 2019 | Hits:2247

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την Διημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών : "Τα νέα σχέδια ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ και ΚΩΔΙΚ...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΥΑ αναστολής λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών (έπαυσε η ισχύς της με την ΚΥΑ της 15.3.2020)

14 Μαρτίου, 2020 | Hits:1525

Επισυνάπτεται σε μορφή PDF (ΦΕκ Β 833-12.3.2020) η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 17734/12-3-2020 των Υπουργών Υγείας...

Πολ.Πρ.Πατρών 94/2020 - Τέλος δικαστικού ενσήμου - Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

10 Φεβρουαρίου, 2020 | Hits:1388

ΑΡΙΘΜΟΣ   94/2020 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής: 1572/2019) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ        ...

Ο νέος νόμος 4605/2019 για τη προστασία της πρώτης κατοικίας και την παράταση «πόθεν έσχες»

04 Απριλίου, 2019 | Hits:1203

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

Απόφαση - Πρακτικά Ολομέλειας Αρείου Πάγου 34/2018

06 Αυγούστου, 2018 | Hits:13422

"Κατεβάστε" το σχετικό αρχείο.