Παράταση τριών μηνών στην προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου (N. 4514/2018 ΦΕΚ Α’ 14/30.01.2018") Featured

Παράταση τριών μηνών στην προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου (N. 4514/2018 ΦΕΚ Α’ 14/30.01.2018")

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ 2/2/22018

 

Η προθεσμία της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄275),

που αφορά στην οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου, παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018 (άρθρο 126 N. 4514/2018 ΦΕΚ Α’ 14/30.01.2018)

 

Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top