Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου (άρθρο 18, Ν. 4551/2018)

  • Email
Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου (άρθρο 18, Ν. 4551/2018)

"Κατεβάστε" το σχετικό αρχείο.

back to top