ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της Νομικής Βοήθειας, σας γνωρίζουμε ότι υλοποιήθηκε η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΤΑΧΔΙΚ, έτσι ώστε το ΤΑΧΔΙΚ να λαμβάνει ηλεκτρονικά τα δεδομένα των γραμματίων νομικής βοήθειας, αλλά και των αντίστοιχων με αυτά τιμολογίων, με στόχο τη μείωση του χρόνου εκκαθάρισης των αμοιβών των δικαιούχων δικηγόρων.

Κατόπιν τούτου, από το νέο δικαστικό έτος 2018-2019 παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων των τιμολογίων μέσω της εφαρμογής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, που χρησιμοποιείται και για την έκδοση των αντίστοιχων ειδικών γραμματίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων είναι η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου για κάθε εκδοθέν γραμμάτιο νομικής βοήθειας (ένα τιμολόγιο για κάθε ένα γραμμάτιο νομικής βοήθειας) και στη συνέχεια, η καταχώριση των στοιχείων των τιμολογίων στη σχετική εφαρμογή της Ολομέλειας: (https://portal.olomeleia.gr)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ/Λίστα Ειδικών Γραμματίων του Ν.3226/2004: Στοιχεία Γραμματίου (Στέλεχος Ν.....)

Παρακαλούμε όπως κάνετε χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

 

Login to post comments
back to top