VIDEO - 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

VIDEO - 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένo το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου στο Κανάλι του Συλλόγου μας στο YouTube:

Μέρος Α΄: https://youtu.be/JFoZa8tzNCg

Μέρος Β΄: https://youtu.be/luAkncDOkaM

  

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                                     

Στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη στο Ρίο Αχαΐας, στο ξενοδοχείο “Porto Rio Hotel”, το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα:

 «Οι αναμορφώσεις του εταιρικού δικαίου 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018
17:15 Δηλώσεις συμμετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου
18:15 Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
18:30 Γενικές εισηγήσεις
Πρόεδρος: Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας: Νέο δίκαιο ή νέος«2190»;
Ευάγγελος Περάκης, Ομότ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Η προσπάθεια ρύθμισης των εταιρικών μετασχηματισμών
Δημήτρης Αυγητίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
9:30 Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες
Πρόεδρος: Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ
Λογαριασμοί «omnibus» και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ
Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης;
Αθανάσιος Κουλορίδας, Λέκτορας ΟΠΑ
Τα δικαιώματα των μετόχων και οι «μειοψηφίες» (ατομικές και
συλλογικές)
Ανθούλα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Διάλειμμα
Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η ΑΕ και η διάσπαση της αρχής
Ιωάννης Λιναρίτης, Δικηγόρος, Δ.Ν., MBA (IBF)
Ομολογίες και ομόλογα
Αλέξανδρος Μεταλληνός, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Συζήτηση
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
18.30 Στρογγυλό τραπέζι: Οι εταιρικές ευθύνες
Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
Συμμετέχοντες
Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ΕΛΠΕ
Νικόλαος Βερβεσός, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09.30
Πρόεδρος: Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος
9.30 Α’ Μέρος: Η εταιρική διοίκηση
Συγκρούσεις συμφερόντων μετόχων και διοικητών με την ΑΕ
Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Οι αμοιβές του ΔΣ. Η οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Λήδα Κοντογιάννη, Οικονομολόγος
Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ σε σύγκριση με τις ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ
Νικόλαος Πιμπλής, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Διάλειμμα
Β’ Μέρος: Επιμέρους ζητήματα
Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου
Χριστίνα Λιβαδά, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ
Οι πρόσφατες προτάσεις της ΕΕ για την εξέλιξη του εταιρικού δικαίου:
Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικού Δικαίου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE)
Συζήτηση – Συμπεράσματα
Παρεμβάσεις (submitted papers)
Η ευθύνη των μελών του ΔΣ της ΑΕ υπό το νέο πρίσμα του Ν 4548/2018.
Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος, Δικηγόρος, LL.M., DPO
Η σκοπιμότητα και η ουσία των αλλαγών στον Ν 3190/1955 περί ΕΠΕ.
Καλλιόπη Καλαμπούκα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των Δικαστηρίων σχετικά με τις αγωγές και αιτήσεις, σύμφωνα με το νέο δίκαιο των ΑΕ (Ν 4548/2018).
Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος
Συλλογικοί λογαριασμοί τίτλων και αφερεγγυότητα διαμεσολαβητή: Ζητήματα προστασίας επενδυτών.
Γιάννης Μπαζίνας, Δικηγόρος, LL.M. (UChicago)
Η προσπάθεια οριοθέτησης της διασυνοριακής μεταφοράς έδρας: Λειτουργία και προκλήσεις της διαδικασίας διασυνοριακών μετατροπών.
Αθανάσιος Παΐζης, Δικηγόρος
Οι ρυθμίσεις για τις αμοιβές του ΔΣ μετα την οικονομική κρίση: Από τη λογική του “Pay without performance” στις ρυθμίσεις διαφάνειας και τη λογική του “say on pay” της Οδηγίας SRD II (Οδηγία 2017/828/ΕΕ).
Νικόλας Πίτσος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
Συγκριτική κριτική επισκόπηση του άρθρου 22α ΚΝ 2190/20 και της νεαράς διατάξεως του άρθρου 102 του Ν 4548/2018 περί ευθύνης των μελών του ΔΣ της ΑΕ.
Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών
Η ονομαστικοποίηση των άυλων μετοχών και η ταυτοποίηση του μετόχου.
Αναστασία Στάμου, Δικηγόρος, LL.M., Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
Η χρήση ψηφιακών μέσων και διαδικασιών στη σύσταση και καταχώριση των εταιριών: Νομοθετικές εξελίξεις.
Χρυσούλα Τσενέ, Επίκ. Καθηγήτρια του Παν/μίου Πατρών

 

 

Login to post comments
back to top