ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α’) αρ. φύλλου 106 στις 27-06-2019 (επισυνάπτεται) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία προωθήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης κ. Ακρίτα Καϊδατζή και υπεγράφη μεταξύ άλλων και από την Υπουργό κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου, η οποία συμπεριλαμβάνει και την ικανοποίηση του αιτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράταση  της προθεσμίας της οριστικοποίησης  των αρχικών εγγραφών του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

Σημειώνουμε ότι η ΠΝΠ πρέπει να κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ


Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Login to post comments
back to top