Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α' 104/30.5.2020 - νόμος 46902020 Τα άρθρα 74 έως 78 περιέχουν διατάξεις για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Καλαβρός, Σπύρος Τσαντίνης και Παναγιώτης Γιαννόπουλος εκπόνησαν τον συνημμένο αναλυτικό οδηγό για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων. 

 Επισυνάπτονται επίσης οι ΚΥΑ αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων (που αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.3.2020), καθώς και πράξεις του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Πατρών και της Ειρηνοδίκη Δύμης.

Login to post comments
back to top