Δήλωση συμμετοχής ασκουμένων για άσκηση στα Δικαστήρια (Περίοδος16/1/2013 – 15/7/2013)

  • Email

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Πάτρα, 31/12/2012

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών, να γίνεται στο Πολιτικό και Διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος δικηγόρος.

Ο ασκούμενος δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην παραπάνω διαδικασία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Συλλόγου (β’ όροφος, γρ. 68) μέχρι την 11.1.2013.        

Εκ του Συλλόγου

back to top