Παράταση χρόνου άσκησης στα Δικαστήρια (Περίοδος16/3/2013 – 15/9/2013)

  • Email

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα  4  Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 (25779/27-3-2012 Υ.Α. Β΄990) προβλέπεται παράταση του χρόνου άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, για μια μόνο φορά και για τους ασκούμενους δικηγόρους που πραγματοποίησαν άσκηση στα Δικαστήρια της Πάτρας κατά το εξάμηνο από 16 Σεπτεμβρίου 2012 έως 15 Μαρτίου 2013.   Δικαίωμα παράτασης της άσκησης στα δικαστήρια Πάτρας έχουν οι ασκούμενοι  δικηγόροι που δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο  της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στα Δικαστήρια (δηλ. πριν την 15 Σεπτεμβρίου 2013). 

Καλούνται, οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την  Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013.

 

back to top