Μαθήματα ασκουμένων υποψηφίων δικηγόρων (Β΄εξεταστικής περιόδου 2018) - Δευτέρα 29/10/2018

  • Email

   Τη Δευτέρα 29/10/2018 θα γίνουν τα παρακάτω μαθήματα:

 

  - " Εμπορικό Δίκαιο"   (Κων/νος Λέων) και ώρα 14.30 μ.μ. - 15.30 μ.μ.

  - "Αστικό Δίκαιο" (Νικόλαος Παπάκος) και ώρα 16.00 μ.μ. - 18.00 μ.μ.

 

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου (Φιλοποίμενος 24, β΄όροφος)

 Εκ του Συλλόγου

back to top