ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατόπιν της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της επιστολής – παρέμβασής μας προς

τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο αλλά και της προσωπικής επικοινωνίας με καθέναν από τους βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ΑΠΕΣΥΡΘΗ από το νομοσχέδιο «Ενισχυμένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης  των Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» η διάταξη του άρθρου 48, βάσει της οποίας  α) καταργούταν παντελώς και για όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου η υποχρέωσή του να καταβάλλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και β) εισαγόταν πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό θα όφειλε να καταβάλλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα ενώ στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης αυτής το ανώτατο όριο της αποζημίωσης περιοριζόταν σε 100.000 ευρώ και προβλεπόταν ποσόστωση ανάλογα µε το ύψος της ζημίας.


Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top