ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό έχουν επηρεάσει τα πάντα στη χώρα και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και στην άσκηση του επαγγέλματός μας. Φυσικό είναι από όλες τις αυτές τις αλλαγές να έχει επηρεαστεί και ο Σύλλογός μας.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, κατά την τελευταία διανομή μερίσματος τον φετινό Απρίλιο, δόθηκαν ελάχιστα χρήματα στους συναδέλφους, ενώ 21 συνάδελφοι κλήθηκαν μάλιστα να πληρώσουν. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αρκετά σχόλια των οποίων γίναμε δέκτες. Για να λυθούν λοιπόν όλες οι απορίες σας κρίναμε σκόπιμο να συντάξουμε και να σας αποστείλουμε την παρούσα προς ενημέρωσή σας.

Είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα κανένας δεν είχε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις κρατήσεις που επιβάλλονται επί του μερίσματος που αναλογεί στον καθένα, ποιες είναι, γιατί επιβάλλονται κλπ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό έχουν επηρεάσει τα πάντα στη χώρα και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και στην άσκηση του επαγγέλματός μας. Φυσικό είναι από όλες τις αυτές τις αλλαγές να έχει επηρεαστεί και ο Σύλλογός μας.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, κατά την τελευταία διανομή μερίσματος τον φετινό Απρίλιο, δόθηκαν ελάχιστα χρήματα στους συναδέλφους, ενώ 21 συνάδελφοι κλήθηκαν μάλιστα να πληρώσουν. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αρκετά σχόλια των οποίων γίναμε δέκτες. Για να λυθούν λοιπόν όλες οι απορίες σας κρίναμε σκόπιμο να συντάξουμε και να σας αποστείλουμε την παρούσα προς ενημέρωσή σας.

Είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα κανένας δεν είχε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις κρατήσεις που επιβάλλονται επί του μερίσματος που αναλογεί στον καθένα, ποιες είναι, γιατί επιβάλλονται κλπ

 

ΛΕΔΕ

 

Ο ΛΕΔΕ (Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών) είναι σωματείο το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και ιδιαίτερη προσπάθεια από τον τέως Πρόεδρο του  Συλλόγου μας κ. Δημήτριο Ζηνόζη. Σκοπός του είναι η χρηματική ενίσχυση των μελών του σε περιπτώσεις που αδυνατούν, προσωρινά ή οριστικά, να εργασθούν.

Από το ΛΕΔΕ μπορούμε να λάβουμε χρηματική ενίσχυση σε περιπτώσεις ατυχήματος, ασθενείας κλπ. Επιγραμματικά αναφέρουμε τις παρακάτω βασικές περιπτώσεις:

·         Εφάπαξ σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που ανέρχεται σε 26.000€ για όσους είναι μέλη πάνω από 19 έτη, προσαυξανόμενη κατά 2.000 € για κάθε επιπλέον έτος.

·         Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση προς τα μέλη σε περίπτωση ολικής μόνιμης ανικανότητας ή προς τους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου κατ’ αναλογία των ανωτέρω

·         Μηνιαία χρηματική ενίσχυση (συμπληρωματική σύνταξη) 350 € μηνιαίως σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος ή ολικής ανικανότητος.

·         Ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω ασθενείας ή τοκετού, ανερχόμενη σε 33€ ημερησίως για το έτος 2011 σε περίπτωση ανικανότητας πάνω από δέκα μέρες και μέχρι 6 μήνες.

Για τη συμμετοχή μας στο ΛΕΔΕ επιβαρυνόμαστε τα κάτωθι ποσά:

·         Μηνιαία εισφορά 25€/μήνα = 300 € ετησίως

·         Ειδική μηνιαία εισφορά (μετά την κατάργηση της προσαύξησης 35% του ενσήμου ΤΥΔΕ υπέρ ΛΕΔΕ) 30 €/μήνα = 360 € ετησίως (άνω 5ετιας) ή 15€/μήνα = 180€ ετησίως (κάτω 5ετιας)

·         Εισφορά για τους μετά την 1-1-1993 συμμετέχοντες (άρθρο 21 ΛΕΔΕ) 10€/ μήνα = 120 € ετησίως

 

 

 

ΛΕΑΔΠΑ

Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου είναι σωματείο με μέλη τους Δικηγόρους των Συλλόγων Πατρών και Αιγίου. Είναι διάδοχο του παλαιού αντίστοιχου Ταμείου Προνοίας.

Μέσω του ΛΕΑΔΠΑ τα μέλη του συλλόγου μας λαμβάνουν διάφορες οικονομικής φύσεως ενισχύσεις και πολλά άλλα ωφελήματα:

·         Εφάπαξ στους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος ή ολικής ανικανότητας ανερχόμενο σε ποσό 33.000 ευρώ.

·         Παιδικές κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, το επίδομα παιδικού σταθμού (175 €/ μήνα), και το επίδομα λουτροθεραπείας για τους άνω των 60 ετών.

·         Ωστόσο η σημαντικότερη παροχή (αλλά και η πιο δαπανηρή) είναι η σύμβαση κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει συνάψει το ΛΕΑΔΠΑ με την εταιρία GENERALI LIFE. Μέσω της σύμβασης αυτής εξασφαλίζεται ότι όλοι μας σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας που θα απαιτήσει νοσοκομειακή περίθαλψη θα τύχουμε κάλυψης, δεδομένο ιδιαιτέρως σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η πολύ κακή κατάσταση των ασφαλιστικών μας φορέων (ΤΑΝ και ΤΥΔΕ). Το ανώτατο παρεχόμενο από την Εταιρεία ποσό  προς τους ασφαλισμένους ετησίως κατ’ άτομο ανέρχεται σε 60.000 € για την Ελλάδα και 70.000€ για το εξωτερικό. Προβλέπεται καταβολή ποσών σε χειρούργο ή αναισθησιολόγο σε περίπτωση επεμβάσεων, λοιπών δαπανών καθώς και χειρουργικό επίδομα ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης αν αυτή γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Περαιτέρω καταβάλλονται διάφορα πρόσθετα ποσά για μικροεπεμβάσεις πχ για επέμβαση καταρράκτη ή άλλων διαθλαστικών ανωμαλιών καταβάλλεται ποσό 1.200€ ανά οφθαλμό. Αν επιθυμείτε να διαβάσετε τη σύμβαση με την GENERALI δείτε το link:http://www.dspatras.gr/patra/images/materiali/SYMBASH.doc

Το κόστος της σύμβασης, το οποίο καταβάλλεται από το ΛΕΑΔΠΑ, ανέρχεται ετησίως σε 195€/άτομο για τους δικηγόρους και 215€/άτομο για τα εξαρτώμενα μέλη (πχ σύζυγοι τέκνα)

Η εισφορά του καθενός μας προς το ΛΕΑΔΠΑ ανέρχεται σε 200,04 € ετησίως( = 16,67€/μήνα) και ορίζεται από το καταστατικό του ως τα 2/3 της εκάστοτε ισχύουσας εισφοράς του ΛΕΔΕ.

Το έτος 2010 το σύνολο του προς το ΛΕΑΔΠΑ καταβληθέντος ποσού από το Δ.Σ.Π. μέσω του λογαριασμού του μερίσματος ανήλθε σε 130.253,03 €.

Επισημαίνεται ότι οι δικηγόροι, σε αντίθεση με άλλους κλάδους εργαζομένων, λαμβάνουμε εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότηση μας μόνο από τα 2 παραπάνω ταμεία που εμείς έχουμε συστήσει  και διαχειριζόμαστε. Η σημασία της ύπαρξής τους είναι προφανής αν σκεφτούμε ότι το σύνολο του ποσού που λαμβάνουμε ως εφάπαξ και από τα δύο ανέρχεται σε 59.000€.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

Ο Σύλλογος έχει συνάψει με την ΝΟΜΟΣ σύμβαση σύμφωνα με την οποία κάθε μέλος του Συλλόγου μας δικαιούται να έχει συνδρομή στη βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ. Οι σχετικοί κωδικοί λαμβάνονται από την βιβλιοθήκη του Συλλόγου. Το κόστος αυτής της σύμβασης ανέρχεται σε 26.350,70€/έτος, από τα οποία αναλογούν  35€/δικηγόρο ετησίως. Συγκριτικά αν κάποιος επέλεγε να συμβληθεί ατομικά θα του κόστιζε 185€ ετησίως.

 

 

 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Από κάθε μέρισμα παρακρατούνται 15€/συνάδελφο(=45€ ετησίως), τα οποία συγκεντρώνονται και διανέμονται ως μέρισμα στους ασκούμενους. Συγκριτικά υπενθυμίζεται πως ο ΔΣΑ έχει ειδικό διανεμητικό λογαριασμό ασκουμένων και νέων δικηγόρων.

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ / ΜΕΛΟΣ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ετησίως το κάθε μέλος του Συλλόγου μας βαρύνεται (ανελαστικά) με τα κάτωθι ποσά:

 

 

 

 

 

Είδος δαπάνης ΠΡΙΝ 1993 ΜΕΤΑ 1993

 

Άνω 5Ετίας Κάτω  5Ετίας

 

ΛΕΔΕ τακτική εισφορά 300 300 300

 

 

ΛΕΔΕ ειδική εισφορά 360 360 180

 

 

ΛΕΑΔΠΑ 200,04 200,04 200,04

 

 

ΝΟΜΟΣ 35 35 35

 

 

Ασκούμενοι 45 45 45

 

 

ΛΕΔΕ (άρθρο 21) 0 120 120

 

 

Προστατευόμενα μέλη 215 215 215

(αν υπάρχουν)

 

 

Συνολικά δε το ανώτατο ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο κάθε συνάδελφος ανέρχεται σε 1279,74€ για τους άνω 5ετιας και  1099,74€ για τους κάτω 5ετιας

 

Login to post comments
back to top