ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν αιτήματος της πλειονότητας των συναδέλφων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 29/09/2011 συνεδρίασή του αποφάσισε να παρακρατείται ο αναλογών Φ.Π.Α. επί του ποσού αναφοράς κατά την έκδοση των τετραπλοτύπων γραμματίων και να αποδίδεται από το Σύλλογο σε κάθε δικηγόρο στο τέλος κάθε τριμήνου, όπως  γινόταν και προηγούμενα.

                                                Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top