Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 6-12-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013) τα αποτελέσματα των εκλογών της 26 Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης ψήφων από την εφορευτική επιτροπή είναι τα κάτωθι:

Υποψήφιοι Πρόεδροι Έλαβαν: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 246 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 67

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Έλαβαν: ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 311 ΧΟΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: 265 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: 238 ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 232 ΒΟΥΛΔΗ ΧΡΥΣΑ: 230 ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: 228 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 228 ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 214 ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 209 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ: 193 ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ: 186 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 181 ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: 169 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 162 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 147 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 144 ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ: 140 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ: 104 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: 97 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 90 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: 64 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: 45

Η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη Προέδρου, σύμφωνα τη διάταξη του άρθρου 117 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013) μεταξύ των πλειοψηφησάντων Αθανασίου Ζούπα και Παναγιώτη Παπαδόπουλου, ορίστηκε για την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017.

Β. Κατά την επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη Προέδρου της 3 Δεκεμβρίου 2017 έλαβαν: ΖΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 295 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 283

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκλέγονται:

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών :

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ

Σύμβουλοι Δ.Σ. κατά αλφαβητική σειρά:

1. ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2. ΒΟΥΛΔΗ ΧΡΥΣΑ 3. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10.ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 11. ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 12. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13. ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΧΟΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σημείωση:

Η Εφορευτική Επιτροπή των Προεδρικών Εκλογών έκρινε ομόφωνα ότι

ο μη εκλεγείς στην επαναληπτική εκλογή υποψήφιος Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος δεν καταλαμβάνει τη θέση συμβούλου, καθότι η διάταξη του 117 παρ.3 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 ΦΕΚ Α΄208/ 27.9.2013), κατά την οποία «Ο μη εκλεγείς στην επαναληπτική εκλογή υποψήφιος Πρόεδρος καταλαμβάνει τη θέση συμβούλου», προϋποθέτει ότι ο καταλαμβάνων τη θέση του συμβούλου θα πρέπει να μην κωλύεται από τον περιορισμό των θητειών του άρθρου 97 παρ.5 του ίδιου Κώδικα, ο δε εν λόγω μη εκλεγείς υποψήφιος Πρόεδρος έχει εκλεγεί ήδη ως σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες πριν από τις παρούσες αρχαιρεσίες, και συγκεκριμένα έχει εκλεγεί σε όλες τις αρχαιρεσίες από το έτος 1996 έως και σήμερα, οι δε διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων που θέτουν ανώτατο όριο στη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως και των Προέδρων), σε συνδυασμό με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ.7 του ιδίου Κώδικα), καταλαμβάνει τους υποψηφίους των αρχαιρεσιών της 26ης Νοεμβρίου 2017, προσμετρούμενων και των προγενέστερων θητειών της τελευταίας θητείας. Σημειωτέον ότι οι εν λόγω διατάξεις του ανωτέρω Νόμου (που θέτουν ανώτατο όριο) δεν πάσχουν από πρόδηλη αντισυνταγματικότητα, δεν πρόκειται για περίπτωση δηλαδή εξόφθαλμης αντισυνταγματικότητας, όπου δηλαδή η υποχρέωση τήρησης του νόμου υποχωρεί και το αρμόδιο όργανο οφείλει να μην εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθετική διάταξη, υπακούοντας στην επικρατούσα συνταγματική επιταγή, η δε αρχή της νομιμότητας επιβάλλει κατ’ αρχήν την εφαρμογή του νόμου από εκείνους στους οποίους απευθύνεται και ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων επαφίεται στα δικαστήρια στα οποία μπορεί να προσφύγει κάθε θιγόμενος.-

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Νικόλαος Παπάκος

Login to post comments
back to top