Σε διαβούλευση ως τις 2/1/2018 Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης"

Σε διαβούλευση ως τις 2/1/2018 Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης"

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε διαβούλευση τέθηκε στις 28/12/2017, Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται σήμερα, 2/1/2018 και ώρα 14:00, πριν καν συγκροτηθούν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια!!

Η συντομότατη - κατ’ επίφαση προθεσμία, απαξιώνει το θεσμό τόσο της διαβούλευσης όσο και της διαμεσολάβησης, δεδομένου ότι, ο σκοπός της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη διάταξη της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ήδη γίνει με το Ν. 3998/2010 και κατά συνέπεια δεν αντιλαμβανόμαστε το κατεπείγον της διαβούλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τα μέλη μας να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις, βελτιώσεις, συμπληρώσεις κ.α., αφού με έγγραφό μας ζητήσαμε ήδη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης την παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης.

Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Πατρών

Αθανάσιος Ζούπας

Login to post comments
back to top