Πρόσληψη νομικού συμβούλου από τον Δήμο Αχαρνών

Πρόσληψη νομικού συμβούλου από τον Δήμο Αχαρνών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Δήμου Αχαρνών, για την πρόσληψη νομικού συμβούλου µε έµµισθη εντολή, βάσει τον άρθ.43 τον Ν. 4194/2013

Login to post comments
back to top