ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες  που επιθυμούν να περιληφθούν στους καταλόγους για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος για τον χειρισμό υποθέσεων (ποινικών, αστικών, διοικητικών), καθώς και στον κατάλογο των εκκαθαριστών, η ισχύς των οποίων αρχίζει την 1/10/2018, να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μας μέχρι 30-9-2018.                                          

                         Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top