Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προκήρυξη για πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία της έδρας (Πάτρα) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων στα πλαίσια της υπ’ αριθ.37645/517/18-6-2018 Προκήρυξης Περιφερειάρχη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου παρ’ Εφέταις στη Νομική Υπηρεσία της έδρας (Πάτρα) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ορίζεται από 25/9/2018 έως και  8/11/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σελ. 3 αριθ. 6 της Προκήρυξης.

"Κατεβάστε" το σχετικό αρχείο.

 

 

Login to post comments
back to top