ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                             Πάτρα, 29/10/2018

                            

 

 

Ενόψει της εκτύπωσης του νέου ημερολογίου 2019 του Συλλόγου, παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι είναι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές ή Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

και δεν το έχουν δηλώσει στη γραμματεία να το δηλώσουν άμεσα, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά, προκειμένου να συνταχθούν νέοι επικαιροποιημένοι  κατάλογοι.

 

 

Εκ του Συλλόγου

 

Login to post comments
back to top