Καταληκτική προθεσμία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών για το έτος 2018.

  • Email


Για τις συναλλαγές του έτους 2018 η καταληκτική προθεσμία είναι για όλους τους υπόχρεους με βάση σχετικές διατάξεις το τέλος Μαρτίου του 2019. Λόγω του ότι η 31η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα αργίας, η υποβολή μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2019.

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων).

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων).

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:

15.5.2019.

back to top