ΦΕΚ 1562/8-5-2019: Καθορισμός ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζόμενων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λ.π.

  • Email
back to top