Ανακοίνωση Δ.Σ. Πατρών για έκδοση Τούρκου Υπηκόου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 27.04.2019 και κατόπιν Ερυθράς Αγγελίας Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας, συνελήφθη στον Λιμένα Πατρών Τούρκος υπήκοος Κουρδικής καταγωγής, ο οποίος κρατείται μέχρι σήμερα στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, με σκοπό την έκδοσή του στην Τουρκία. Ήδη από το έτος 2004, η Γαλλική Δημοκρατία του έχει χορηγήσει καθεστώς διεθνούς προστασίας και τυγχάνει έτσι αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας. Η αναγνώριση δε από Ευρωπαϊκό Κράτος ενός προσώπου ως πρόσφυγα, έχει εξωεδαφική ισχύ και όλα τα κράτη οφείλουν να την σέβονται.

Σε σχέση με την υπόθεσή του, το έτος 2007 εξεδόθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απόφαση επί αιτήσεώς του που αφορούσε στην καταπάτηση εκ μέρους της Τουρκίας κάθε έννοιας δικαίου στην περίπτωσή του. Με την ως άνω απόφαση, εκρίθη ότι η Τουρκία είχε παραβιάσει το άρθρο 5 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προβλέπει ότι η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εύλογα χρονικά όρια.

Περαιτέρω, με αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων που αφορούσαν σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, κρίθηκε η μη έκδοση επί της ιδιότητάς τους ως αναγνωρισμένων προσφύγων και του εξαιρετικού καθεστώτος που απολαμβάνουν δυνάμει των άρθρων 1Α και 33 παρ. 1 Σύμβασης της Γενεύης του 1951 ( και άρθρο 21 παρ. 1 ΠΔ 141/2013), δεδομένου ότι βάσιμα απειλείται η ελευθερία τους ένεκα πολιτικών πεποιθήσεων. Σύμφωνα επίσης, με πάγια νομολογία των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση, τόσο ατόμων των οποίων η αίτηση ασύλου εκκρεμεί, είτε ενώπιον των Ελληνικών, είτε των Ευρωπαϊκών Αρχών, όσο και πολύ περισσότερο αναγνωρισμένων προσφύγων από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα. Προς τούτο, προσέφυγε στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας, αιτούμενος την άρση της κράτησής του.

Ο άνω Τούρκος πολίτης, δηλώνει ότι η ανωτέρω αναγγελία είναι παράνομη και καταχρηστική, έχει προωθηθεί δε προσχηματικά και απώτερος στόχος του Τουρκικού κράτους είναι να τον τιμωρήσει για τις πολιτικές πεποιθήσεις του, αφού με την έκδοσή του στην Τουρκία, υπάρχει βάσιμος φόβος να διωχθεί και να υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων και των φρονημάτων του.

Υπάρχουν δε πολλές καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με αφορμή την χρήση εκ μέρους του τουρκικού καθεστώτος του συστήματος αγγελιών της INTERPOL. Ιδιαιτέρως δε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016, οι τουρκικές αρχές έχουν προβεί σε σωρεία αιτημάτων προς το ως άνω σύστημα, με σκοπό τις πολιτικές διώξεις αντιφρονούντων. Αποτέλεσμα αυτής της παράνομης και καταχρηστικής πρακτικής είναι να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποβολής της Τουρκίας από αυτό το σύστημα.

Με αφορμή και το ανωτέρω περιστατικό σύλληψης του Τούρκου υπηκόου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών σεβόμενος τις θεμελιώδεις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό που διασφαλίζει απόλυτα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλώνει ότι βρίσκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια καταπάτησης αυτών των δικαιωμάτων, έτοιμος να προσφέρει την συνδρομή του προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου και όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

 

 

Login to post comments
back to top