Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. ΦΕΚ Γ 1738/1-10- 2019

  • Email
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. ΦΕΚ Γ 1738/1-10- 2019
 
 
Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 2 Οκτωβρίου
έως και την 16η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη
γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε
δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι
αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της
Σχολής.
back to top