Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 

 

Επισυνάπτουμε τις  ΚΥΑ αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (που αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.3.2020), καθώς και πράξεις του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Πατρών και της Ειρηνοδίκη Δύμης

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Πρωτοδικείου Πατρών: 2610314490 και 2610321597.

      Επισυνάπτονται επίσης οι ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων της "Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ

    

Login to post comments
back to top