ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΜΑΙΟΥ  2020

 

Προς ταχεία ενημέρωση των κκ μελών των Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών διαδίκων μερών

Οι υποθέσεις, εκ της δικασίμου 6/5/2020  που δεν συζητήθηκαν,  αναβλήθηκαν  για τη δικάσιμο της 2/7/2020   (1ο Τμήμα).  τηλ: 2610329351

Οι υποθέσεις εκ της δικασίμου 7/5/2020  που δεν συζητήθηκαν,  αναβλήθηκαν  για τη δικάσιμο της 7/7/2020 (2ο Τμήμα) τηλ: 2610322836.  

Οι υποθέσεις, εκ της δικασίμου 13/5/2020  που δεν συζητήθηκαν, αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 9/7/2020 (3ο Τμήμα)  τηλ: 2610346596

Οι υποθέσεις, εκ της δικασίμου 14/5/2020  που δεν συζητήθηκαν, αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 15/7/2020 (4ο Τμήμα). Πλην των  υπ αρ. καταχώρισης ΠΡΠ729/2019 ΚΑΙ ΠΡΠ731/2019 υποθέσεων (διαδικασία  ενώπιον Προέδρου), που αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 17/6/2020.  τηλ: 2610337973

 
 
Login to post comments
back to top