Αποφάσεις Συντονιστικής-Ολομέλειας

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 21.4.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρα και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παν. Αλεξανδρή, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η σημερινή κυβερνητική εξαγγελία επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των αμέσως συναφών με αυτά δικαστηριακών διαδικασιών εξαγγέλθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης Ολομέλειας, χωρίς να έχει ζητηθεί η γνώμη του δικηγορικού σώματος, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο κλάδος για τον λόγο επιλογής των συγκεκριμένων διαδικασιών, που αποτελεί αποκλειστική κυβερνητική επιλογή και κυρίως χωρίς να έχει ενημερωθεί το δικηγορικό σώμα για την γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας.

Ο Υπουργός δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για ποιό λόγο επελέγη η επαναλειτουργία των δικαστηρίων, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας, για ποιό λόγο επελέγησαν οι συγκεκριμένες διαδικασίες χορήγησης προσημειώσεων υποθήκης τραπεζικών δανείων και συντηρητικών κατασχέσεων, και όχι και κάποιες άλλες, και κυρίως για τη θέση επί του ζητήματος των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και τα προτεινόμενα μέτρα από αυτές προστασίας και μάλιστα σε μία μέρα που ανακοινώθηκαν 156 νέα κρούσματα.

Το δικηγορικό σώμα τάσσεται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας.

Αν δεν εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας, για όλους τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, τους διαδίκους και τους τρίτους, το δικηγορικό σώμα δεν μπορεί να είναι σύμφωνο με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Σε αυτό το θέμα θα είμαστε απόλυτοι και θα προβούμε σε κινητοποιήσεις.

2. Οι δικηγόροι έχουν πληγεί άμεσα και καίρια από τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αφού έχουν παύσει ολοκληρωτικά κάθε επαγγελματική δραστηριότητά τους από 13.3.2020, λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και υπηρεσιών που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Υποχρέωση της Πολιτείας είναι η άμεση οικονομική στήριξη και του κλάδου. Δεδομένων των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση, δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της, ιδίως με την αιφνίδια και αδικαιολόγητη υπαναχώρησή της από τις αρχικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και καθώς τον εμπαιγμό μας με την χορήγηση διαδικασίας τηλεκατάρτισης.

Η Ολομέλεια υιοθετεί πλήρως την από 20.4.2020 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με την αποκαλούμενη «τηλεκατάρτιση» επιστημόνων.

Α. Θεωρεί υποκριτική και προσβλητική τη δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος σαν να μην έχει επίγνωση της πραγματικότητας, προσπάθησε να μετακυλίσει στους «ωφελούμενους» την ευθύνη για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που αναδεικνύονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος της αποκαλούμενης «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων. Αναμένει, έστω και τώρα, ο Υπουργός να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του για όλη αυτή την ευτελιστική και αναξιοπρεπή αντιμετώπιση του δικηγορικού κλάδου και όλων των επιστημόνων της χώρας

. Β. Η εκτέλεση του προγράμματος της αποκαλούμενης «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων έχει μετατραπεί σε μνημείο προχειρότητας. Αθέτηση της υπόσχεσης για άμεση καταβολή του ποσού των 400 ευρώ, σε όλως πλήρως υποβαθμισμένο περιεχόμενο των προγραμμάτων, ελλιπής προετοιμασία και εποπτεία τόσο ως προς την ακριβόχρονη υλοποίηση του προγράμματος και την εξασφάλιση της αναγκαίας ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και ως προς τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, πλήρης αποδόμηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω ΕΣΠΑ είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υλοποίηση του προγράμματος.

Γ. Μόνη και απόλυτα επιβεβλημένη λύση σε αυτόν τον τραγέλαφο που έχει, με ευθύνη της Κυβέρνησης, δημιουργηθεί είναι η άμεση υλοποίηση κυβερνητικών εξαγγελιών με την έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ τους δικηγόρους.

Η καταβολή αυτή, δεν συνδέεται με την περιορισμένη επαναλειτουργία των δικαστηρίων, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση, τυχόν νέας υπαναχώρησης της Κυβέρνησης, το σώμα θα προβεί σε δυναμικούς τρόπους αντίδρασης.

3. Η παρούσα συγκυρία, ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη της όσον το δυνατόν ταχύτερης ολοκλήρωση της ψηφιακής / ηλεκτρονικής δικαιοσύνης .

Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται να προωθηθούν άμεσα ιδίως:

- Η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους Δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς.

- Η ένταξη του συνόλου των διαδικασιών στην ψηφιακή κατάθεση δικογράφων.

- Η δυνατότητα δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακές υπογραφές.

- Το άμεσο σκανάρισμα των δημοσιευμένων αποφάσεων που εξεδόθησαν αυτή την περίοδο και εν συνεχεία η κοινοποίηση στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

- Η ψηφιακή έκδοση με σχετική ισχύ και υπογραφή από την εκάστοτε γραμματεία του συνόλου των πιστοποιητικών αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης και δικαστηρίων.

- Η άμεση πρόσβαση ηλεκτρονικής ενημέρωσης των δικηγόρων για την ροή των ποινικών υποθέσεων.

- Η ψηφιακή κατάθεση προτάσεων, υπομνημάτων, προσθηκών, αντικρούσεων κλπ. καθώς και σχετικών εγγράφων στα δικαστήρια κατά τη διαδικασία της δίκης.

- Η δυνατότητα παράστασης στη συζήτηση υπόθεσης με ψηφιακή

– ηλεκτρονική δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου, αντί της φυσικής παρουσίας του, όπου αυτό προβλέπεται σήμερα με έγγραφη δήλωση.

- Η ψηφιακή διαδραστικότητα του δικηγόρου με τα Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολογικά Γραφεία κλπ.

4. Ενόψει και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ανάγκη προστασίας των οικονομικά αδυνάμων και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, επιβάλλεται η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας , πέραν της 30.4.2020, λαμβανομένης υπόψη και της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων που δεν επέτρεψε στους πολίτες να υπαχθούν σε ένδικη προστασία. Περαιτέρω, αναγκαία είναι η περαιτέρω αναστολή των πλειστηριασμών.

Για τα υπόλοιπα θέματα , που ελήφθησαν αποφάσεις στη σημερινή Ολομέλεια (Νομική βοήθεια, ζητήματα ΕΦΚΑ, βοήθημα ΟΑΕΔ, κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές κλπ) θα εκδοθεί αύριο αναλυτική ανακοίνωση της Ολομέλειας.

Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την «τηλεκατάρτιση» επιστημόνων

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση σχετικά με την ούτω αποκαλούμενη «τηλεκατάρτιση» επιστημόνων, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η προσβλητική δήλωση του Υπουργού και η προσπάθειά του να μετακυλίσει την ευθύνη στους «ωφελούμενους» επιστήμονες για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που αναδεικνύονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος της αποκαλούμενης «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, αντί μίας γενναίας ανάληψης της ευθύνης του, ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και της αγανάκτησης όλων μας.

2. Από την πρώτη κιόλας στιγμή είχαμε επισημάνει σε όλους τους τόνους και από όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας και με τις πιο έντονες εκφράσεις τα επιχειρηθέντα από την Κυβέρνηση και τον εμπαιγμό των Ελλήνων επιστημόνων/δικηγόρων μέσω της απόφασης να υποκατασταθεί η ΑΜΕΣΗ χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ με αυτή την μεθόδευση της «τηλεκατάρτισης». Κάποιοι μέσα στη Κυβέρνηση θέλησαν να καλύψουν την υπαναχώρηση στις αρχικές εξαγγελίες, μέσω μιας έωλης και απάδουσας σε καταρτισμένους πολίτες διαδικασίας αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

3. Αυτό όμως, που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι ένα μνημείο απόλυτης προχειρότητας.

• Αθέτηση της αρχικής υπόσχεσης περί άμεσης εκταμίευσης της α’ δόσης της επιταγής τηλεκατάρτισης μέχρι τις 16/4/2020 σε όλους τους ωφελούμενους.

• Πλήρως ποιοτικά υποβαθμισμένο το περιεχόμενο των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης των υπερ-πλατφορμών,

• Απύθμενη εμπορική εκμετάλλευση και αθέμιτη διαφήμιση και προβολή των ΚΕΚ.

• Ελλιπής προετοιμασία και εποπτεία τόσο ως προς την ακριβόχρονη υλοποίηση του προγράμματος και την εξασφάλιση της αναγκαίας ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και ως προς τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

• Πλήρης αποδόμηση της λυσιτελούς υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω ΕΣΠΑ.

• Κι ένας ολόκληρος χώρος επιστημόνων να ευτελίζεται μέσα από αυτή τη μοναδική επιλογή που του κατέλειπε η Κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την βιοποριστική ανάγκη του για επιβίωση μετά από ένα και πλέον μήνα πλήρους δικηγορικής/επαγγελματικής απραξίας.

4. Μόνη και απόλυτα επιβεβλημένη λύση σε αυτόν τον τραγέλαφο που βιώνουμε είναι η ΑΜΕΣΗ:

α) Ανάκληση των δηλώσεων από τον κ. Υπουργό και

β) η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ στους επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες και δη στην πλέον πληγείσα κατηγορία τους, τους δικηγόρους.

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβει ο e-ΕΦΚΑ προς εκπλήρωση των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της από 31.3.2020 απόφασης της της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας, την κοινωνία και το δικηγορικό σώμα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα την υπ’ αρ. πρωτ. 839/15.4.2020 επείγουσα επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, με την οποία ζητεί:

1. την άμεση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους,

2. την άμεση αποκατάσταση του συστήματος των ΑΠΔ με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

3. την επίσπευση της εκκαθάρισης των εισφορών ΕΦΚΑ 2019, ώστε να τύχουν επιστροφής οι συνάδελφοι που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών,

4. την άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει κανονικά τις οφειλές τους,

5. την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του Β΄Σταδίου ρύθμισης του Ν. 4611/2019 τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020,

6. την αναστολή της καταβολής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ, και

7. την ενεργοποίηση και πάλι της πλατφόρμας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, υπό την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του e- ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε σήμερα αίτημα εισαγωγής όλων των ανωτέρω ζητημάτων στο ΔΣ του e- ΕΦΚΑ προς το σκοπό άμεσης λήψης αποφάσεων για την λυσιτελή αντιμετώπισή τους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας, Δημήτρη Βερβεσού, προς τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ έχει ως εξής:

Aξιότιμε κ. Διοικητά,

Είναι προφανές πως στα πλαίσια της δύσκολης κατάστασης εν καιρώ πανδημίας που περνάει η Πατρίδα μας, αυτονόητη καθίσταται η υποχρέωση των Φορέων της Πολιτείας, ιδίως αυτών που έχουν ειδικό βάρος κοινωνικής προστασίας, όπως ο e-ΕΦΚΑ, να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες και δη στους ασφαλισμένους. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι η σχέση κοινωνικής ασφαλίσεως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευαισθησίας και φυσικά στον πυρήνα της παραμένει ανταποδοτική.

Με απλά λόγια όταν ο Φορέας απαιτεί και με μάλιστα με αυστηρούς κανόνες (ΚΕΑΟ, ΚΕΔΕ κλπ) την τήρηση των υποχρεώσεων από τη μεριά των ασφαλισμένων, αντίστοιχα θα πρέπει να είναι συνεπής στις δικές του υποχρεώσεις προς αυτούς, όταν επέρχεται ο καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος (ασθένεια, μητρότητα κλπ.).

Τέλος σας είναι γνωστή η διαχρονική απαίτηση όχι μόνο δική μας αλλά όλων των Επιστημονικών Συλλόγων για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του e-ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους – μέλη μας.

Προς τούτο έχουμε παράσχει την αμέριστη συνδρομή μας τόσο με υλικοτεχνική υποδομή, όσον και με διάθεση προσωπικού, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπροθέσμων παροχών υγείας σε είδος και χρήμα να είναι εκκαθαρισμένο και έτοιμο προς πληρωμή.

Παρά ταύτα και παρά τη διαβεβαίωσή σας στην πρόσφατη συνάντησή μας πως η εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για σας, διακρίνουμε πως αυτή την κρίσιμη οικονομικά στιγμή που τα μέλη μας έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης, σημαντικά ποσά που τους οφείλει ο Φορέας δεν εκταμιεύονται.

Είναι δε πραγματικά λυπηρό ειδικά για το ΤΥΔΑ που η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών έχει εκκαθαριστεί, να παραμένουν όλα σε κούτες και να μην γίνεται η άμεση πληρωμή τους στους ασφαλισμένους.

Επιπροσθέτως υπάρχουν και πολλές άλλες δυσλειτουργίες που έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τα μέλη μας και δη:

- Η επί 16μηνο καθυστερούμενη αναπροσαρμογή των Πακέτων Κάλυψης των Εμμίσθων Δικηγόρων στο σύστημα των ΑΠΔ (εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) με αποτέλεσμα την παράνομη επί μακρόν είσπραξη εισφορών από εντολείς και δικηγόρους υπέρτερων των νομίμων, με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στις αποδοχές τους.

- Η καθυστέρηση στην εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων με τον ΕΦΚΑ δικηγόρων (ιδίως τ.ΟΑΕΕ) και η αδυναμία εφαρμογής κανόνων (συναφών με αυτών της ΑΑΔΕ) στις περιπτώσεις ρυθμισμένων οφειλών των συναδέλφων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες τους παρακρατούν ολόκληρο το ποσόν της αμοιβής τους (ακόμη και το μη συμψηφιστέο ΦΠΑ και κράτηση ΕΦΚΑ επί Γραμματίου), προς συμψηφισμό (ο οποίος και δεν εμφαίνεται άμεσα στις ρυθμίσεις) παρότι οι συνάδελφοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

-Οι εισφορές του τ.ΕΤΕΑΕΠ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του χωρίς καμία μνεία για την έκπτωση 25% και χωρίς καμία οδηγία για την δυνατότητα αναστολής αυτών, ενώ η εισφορά επικουρικής είναι εσφαλμένη, ήτοι 42,25 αντί 42 ευρώ.

Παράλληλα δεν έχουν ανακληθεί ακόμη τα ειδοποιητήρια 2017-19 που παρά το Νόμο έχουν εκδοθεί στις περιπτώσεις των εμμίσθων δικηγόρων. Αντίστοιχα υπάρχει κενό ως προς το αν έχει καταργηθεί η έκπτωση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ στους νέους ασφαλισμένους πενταετίας, δεδομένου μάλιστα ότι το ΕΤΕΑΕΠ αναρτά τις εισφορές με την έκπτωση, ενώ το άρθρο 39α του Ν.4387/2016 δεν φαίνεται να έχει καταργηθεί ως προς τις εισφορές αυτές. Συνεπεία των ανωτέρω, οι Σύλλογοί μας έχουν κατακλυστεί από τηλεφωνήματα και διαμαρτυρίες των μελών μας για την ανωτέρω κατάσταση

. - Σημαντικό πρόβλημα παραμένει η καθυστέρηση διαβίβασης των χρεών των παλαιών Ταμείων (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ κλπ.) στην πλατφόρμα ρύθμισης του ν4611/2019 με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνάδελφοί μας να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

- Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των νέων και απρόβλεπτων συνθηκών που επήλθαν για το σύνολο των ασφαλισμένων, είναι προφανές που όσοι επέλεξαν (ή δεν πρόλαβαν να επιλέξουν στην μικρή προθεσμία) ασφαλιστική κατηγορία, ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της αδυναμίας ανταπόκρισης στην τυχόν ανώτερη κατηγορία που επέλεξαν. Χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να λέμε τα άσχημα, οφείλουμε να επισημάνουμε μια σειρά από μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους πολίτες, όπως η επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα λεπτομερή νέα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τις εκπτώσεις και τις σωστές αναλύσεις και αρκετά άλλα.

Στη θετική κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας που επιθυμούμε με το Υπουργείο και το Φορέα, παρακαλούμε όπως επιλύσετε άμεσα τα ανωτέρω προβλήματα, που θα βελτιώσουν την τρωθείσα διαχρονικά εικόνα του μοναδικού πλέον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και δη:

1. Δώσετε άμεσα εντολή και οργανώσετε με συνεργεία την άμεση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους, εργασία που μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα και στην κατοικία των αρμοδίων υπαλλήλων.

2. Προβείτε σε άμεση αποκατάσταση του συστήματος των ΑΠΔ με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και επιστρέψετε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

3. Επισπεύσετε την εκκαθάριση των εισφορών ΕΦΚΑ 2019, ώστε να τύχουν επιστροφής οι συνάδελφοί μας που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών.

4. Προβείτε σε άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει κανονικά τις οφειλές τους.

5. Μεριμνήσετε για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρώσης του Β΄Σταδίου ρύθμισης Ν 4611/2019 τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020.

6. Αναστείλετε την όποια καταβολή εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ.

7. Ενεργοποιήσετε και πάλι την πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων. Αυτονόητα είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής ή/και διευκρίνησης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των

Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Επιστολή των φορέων επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπαγωγή στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, απέστειλαν κατόπιν συνεννόησης και συντονισμού της δράσης τους, οι Πρόεδροι της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλογων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός,  του ΙΣΑ Γεώργιος Πατούλης, του ΤΕΕ Γεώργιος Στασινός, του ΟΕΕ  Κωνσταντίνος Κόλλιας, με αίτημα την άμεση υπαγωγή των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

Το κείμενο της επιστολής, ως εστάλη, έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, λόγω των μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία προς αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού «covid-19», η οικονομία της χώρας έχει παγώσει και οι οικονομικές συναλλαγές έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συγκαταλέγονται στους πληττόμενους από τα μέτρα κλάδους, είτε γιατί οι φυσικοί χώροι εργασίας τους έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, όπως στην περίπτωση των δικηγόρων, είτε λόγω του ως άνω περιορισμού των οικονομικών συναλλαγών. Άλλωστε, το Υπουργείο Οικονομικών το έχει αναγνωρίσει ρητά δια της υπαγωγής των σχετικών ΚΑΔ στους πληττόμενους κλάδους.

Όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, συνεπεία των ανωτέρω, η μείωση εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών είναι κατακόρυφη, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να στερείται του εισοδήματός της και να μη δύναται να εκπληρώσει τις στοιχειώδεις – επαγγελματικές και οικογενειακές -υποχρεώσεις της.

Στις βασικές υποχρεώσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελεύθερων επαγγελματιών συγκαταλέγεται και η καταβολή του μισθώματος της επαγγελματικής τους στέγης.

Είναι, δε, περιττό να τονιστεί ότι η υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ως άνω μισθώματος από έναν επαγγελματία που πλέον έχει μηδενικά έσοδα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, όχι με δική του ευθύνη, είναι αντικειμενικώς αδύνατη και, ως εκ τούτου, απολύτως άδικη και ανομιμοποίητη.

Στο σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου σας αναφέρεται ότι «Με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

Με τη διάταξη επεκτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις το μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή».

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ήδη έχουν υπαχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών, θα υπαχθούν δια της επικείμενης νομοθετήσεως, στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος κατά 40%, είτε απασχολούν εργαζομένους είτε όχι.

Subscribe to this RSS feed