Αποφάσεις Συντονιστικής-Ολομέλειας

Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων - Αποχή έως και Τρίτη 17/1/2012

Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 11-1-2012

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

• Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διατυπώνει καταρχάς την έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και επιγράφεται «σ/ν για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας». Τούτο διότι επιχειρεί δήθεν να λύσει ένα υπαρκτό μεν πρόβλημα, αυτό της βραδύτητας στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, παραγνωρίζοντας ωστόσο ότι αυτό αποτελεί πρωτίστως πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών. Κινούμενο στη βάση της γνωστής μνημονιακής λογικής, καταλήγει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης με τρόπο «λογιστικό», περικόπτοντας - καταργώντας δίκες, παραγράφοντας αδικήματα και υποθέσεις και αυξάνοντας τα όρια άσκησης ένδικων μέσων, κατά τρόπο που ουσιαστικά τα καταργεί. Θεσπίζει επίσης πρωτοφανείς οικονομικές επιβαρύνσεις (όπως είναι η καθιέρωση τόκων επιδικίας) - προβληματικές και ασύμβατες με το δικαιικό μας σύστημα και το μέχρι σήμερα υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο - εισάγει νέα αυξημένα παράβολα υπέρ του Δημοσίου σε όλες τις εκφάνσεις της διαδικασίας (πολιτικής, ποινικής και διοικητικής), αποτρέποντας στην πραγματικότητα τον πολίτη από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον πυρήνα της δίκαιης δίκης, όπως αυτό ειδικότερα θεμελιώνεται στο Σύνταγμα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά δικαιώματα και στη νομολογία του Ευρωπαικού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα του Ανθρώπου. Παράλληλα, η μετάθεση αρμοδιοτήτων από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, αναμένεται όχι να επιλύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα αλλά απλώς και μόνο να οδηγήσει σε χωροταξική ανακατανομή του. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως οι πολυμελείς συνθέσεις των Δικαστηρίων σε επίπεδο Εφετείου, που φαίνεται πλέον σχεδόν να απαξιώνονται, αποτελούν εγγύηση δίκαιης δίκης, τεκμηριωμένης δικανικής κρίσης, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών λειτουργών και, κατά συνέπεια, κάθε παραμερισμός τους αυξάνει τους κινδύνους αθέμιτων πιέσεων σε βάρος και των πολιτών και της ποιότητας της απονεμόμενης Δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, η «πταισματοποίηση» συγκεκριμένων πλημμελημάτων καταλήγει να αποτελεί υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης προστασίας στον πολίτη, αυξάνοντας τα ενδεχόμενα ραγδαίας διάπραξης τέτοιων αδικημάτων.

• Περαιτέρω, με θλίψη διαπιστώνουμε πως για ακόμα μία φορά ο Δικηγορικός κλάδος στοχοποιείται αναίτια ως δήθεν προνομιούχος και προωθούνται ρυθμίσεις «έξωθεν» επιβαλλόμενες και πλήρως ασύμβατες με τη φύση του Δικηγορικού λειτουργήματος. Η πρόσφατη απόπειρα του αρμόδιου Υπουργείου να εντάξει τη σχετική με το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας δικηγορικών εταιριών ρύθμιση σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου - ως δήθεν περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης -, η οποία εντέλει εγκαταλείφθηκε υπό το κράτος έντονων αντιδράσεων σημαντικής μερίδας κυβερνητικών παραγόντων που εξέφρασαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τη σχετική επιχειρηματολογία τους, επανέρχεται εκ νέου στο προσκήνιο αυτή τη φορά υπό το μανδύα διάταξης νόμου, η οποία αποτελεί τμήμα μιας σειράς διατάξεων που φέρουν τον άκρως παραπλανητικό τίτλο «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Τα μόνα επείγοντα που μπορούν να χαρακτηρίζουν την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία είναι η προσπάθεια υπέρβασης των εύλογων και νομικά τεκμηριωμένων αντιδράσεων της Δικηγορικής κοινότητας και η ύπαρξη εξωθεσμικών πιέσεων εκ μέρους των δανειστών μας, οι οποίοι έχουν πλέον - de facto και υπό την ανοχή δυστυχώς της πολιτικής ηγεσίας του τόπου - υποκαταστήσει σχεδόν πλήρως και κατά τρόπο συνταγματικά ανεπίτρεπτο τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, έχοντας πια αποφασιστικό ρόλο σε κάθε κρατική πρωτοβουλία την οποία υπαγορεύουν όλως ανερυθρίαστα και δίχως προσχήματα. Επί της ουσίας της προωθούμενης - και πάλι εν κρυπτώ και παραβύστω - ρύθμισης, ο Δικηγορικός κλάδος εκφράζει και πάλι την από καιρό κατατεθείσα διαφωνία του, διατυπώνοντας εκ νέου τη νομικά τεκμηριωμένη άποψή του περί απόλυτης συμβατότητας του σχετικού με τις Δικηγορικές εταιρίες μέχρι σήμερα υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προς τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ήδη γίνει μάλιστα αποδεκτή και από το καθ’ ύλην και θεσμικά αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για την πρακτική χρησιμότητα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω νομοθετικής μεταρρύθμισης, η οποία - κατά πλήρη βεβαιότητα - αναμένεται να συντελέσει όχι στην πολυδιαφημισμένη προσπάθεια «απελευθέρωσης» του Δικηγορικού επαγγέλματος (νοούμενης, πάντως και όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, κατά τρόπο στρεβλό και πλήρως αναντίστοιχο με την ελληνική πραγματικότητα), αλλά στην ενθάρρυνση της διαμόρφωσης ανισοτήτων αποκλειστικά και μόνο υπέρ των ολίγων και οικονομικά ισχυρών Δικηγορικών γραφείων, σε βάρος συναδέλφων - κυρίως νεοεισερχόμενων στο χώρο - κατά τρόπο που θα ισοδυναμεί με πλήρη και απαράδεκτη υπαλληλοποίησή τους, ενεργώντας εντέλει προς την κατεύθυνση της αποτροπής της απελευθέρωσης και του περιορισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού, προς όφελος συμφερόντων πολυεθνικών εταιριών. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά προς κάθε αρμόδιο θεσμικό παράγοντα πως πρωτοβουλίες, όπως είναι η προαναφερθείσα, τυγχάνουν πλήρως ασύμβατες με τη φύση του Δικηγορικού λειτουργήματος και ισοδυναμούν με μία απαράδεκτη και συνταγματικά ανεπίτρεπτη εξίσωσή του με τη συνήθη εμπορική δραστηριότητα, κατά τρόπο που παραγνωρίζει την ιδιότητα του Δικηγόρου όχι ως ενός απλού ελεύθερου επαγγελματία, αλλά ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης.

 • Πέραν αυτών, η Δικηγορική κοινότητα της χώρας εκφράζει την έντονη θεσμική ανησυχία της για την αιφνιδιαστική και εν κρυπτώ προώθηση της ψήφισης νέων φορολογικών διατάξεων (προφανώς εξωθεσμικής σύλληψης), υπό τη διαδικασία μάλιστα του κατεπείγοντος - δίχως ωστόσο να πληρούνται στην πραγματικότητα οι προϋποθέσεις της εν λόγω διαδικασίας - και χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με κάθε αρμόδιο θεσμικό παράγοντα, πολλώ δε μάλλον με τις επαγγελματικές ομάδες που - κατά πληροφορίες - θίγονται από τις ως άνω διατάξεις. Επισημαίνουμε για ακόμα μία φορά πως η αναγκαία αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω νομοθετημάτων αποσπασματικού χαρακτήρα και αμφίβολης αποτελεσματικότητας, τα οποία μάλιστα στερούνται συγκεκριμένης στόχευσης και - κατά γενική ομολογία - κινούνται εκτός των ορίων όχι μόνο της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της συνταγματικής νομιμότητας.

 • Επισημαίνουμε, τέλος - εκ νέου και κατά τρόπο κατηγορηματικό - την εντονότατη αντίθεσή μας προς τις ήδη επελθούσες αυξήσεις των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τρόπο που πλήττει σημαντικά τους συναδέλφους (κυρίως τους νέους, οι οποίοι χρήζουν ειδικής και προσεκτικής μεταχείρισης από το νομοθέτη και, πιο συγκεκριμένα, εξαίρεσης από τις εν λόγω αυξήσεις), ειδικά σε μια περίοδο ραγδαίας συρρίκνωσης της δικηγορικής ύλης και, κατά συνέπεια των εισοδημάτων τους.

Κατόπιν αυτών, καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να μελετήσει προσεκτικά την επιχειρηματολογία μας επί των ανωτέρω ζητημάτων και να αποσύρει - έστω και την ύστατη στιγμή - τις εν λόγω ρυθμίσεις, ως ελάχιστη έμπρακτη ένδειξη σεβασμού όχι μόνο προς το Δικηγορικό κλάδο, αλλά κυρίως προς τους θεσμούς και τη συνταγματική νομιμότητα, οι οποίοι υπονομεύονται από την απαξίωση κάθε έννοιας διαλόγου σε θεσμικό επίπεδο και την παράλληλη ύπαρξη προειλημμένων αποφάσεων και πρόθεσης επιβολής ρυθμίσεων αποκλειστικά και μόνο εξωθεσμικής σύλληψης και προέλευσης. Επί του προαναφερθέντος πλαισίου, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας - κατά τη συνεδρίασή της στην Αθήνα την 11-1-2012 - αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της αποχής μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα συγκληθεί εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων για επανεκτίμηση της κατάστασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

Αποχή δικηγόρων 26, 27/10/11 και 3, 4/11/2011:Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αθήνα, 22.10.2011

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στη συνεδρίαση της 22ας/10/2011 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 και την Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011, εκφράζοντας ρητά την έντονη αντίθεσή της στη διαρκή και άνευ προηγουμένου προσβολή του πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα. Ο θεσμικός ρόλος των Δικηγόρων και η ιστορία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των θεμελιωδών ελευθεριών επιτάσσει την ανάληψη δράσεων προς όφελος των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, που βλέπουν κατακτήσεις ετών να καταπατώνται μέσω πολυνομοσχεδίων αμφιβόλου συνταγματικότητας.

Διατρανώνει επίσης την κατηγορηματική αντίθεσή της στην επιχειρούμενη αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση, όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και Εξορθολογισμός διαδικασιών Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης», καθώς δια της προωθούμενης ρύθμισης παραγνωρίζεται ο καταναγκαστικός και εξαιρετικός χαρακτήρας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ως βαρύτατης προσβολής του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, μέσω της σοβαρής μείωσης των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και των δυσανάλογων νομικών και πραγματικών υποχρεώσεων και δυσχερειών που τους τίθενται για τη δικαστική επιδίωξη της αποζημίωσης, ενώ παράλληλα παραβλέπεται και το γεγονός ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι συνταγματικά αποδεκτή εξαίρεση του κανόνα της προστασίας της ιδιοκτησίας.

Ο ρόλος των Δικηγόρων ως συλλειτουργών στην απονομή της Δικαιοσύνης καθιστά επιβεβλημένη τη διεξαγωγή διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να υιοθετηθούν λύσεις που θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και στην ουσιαστική αναμόρφωσή της ως θεσμού. Στο διάλογο αυτό προσερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, ευελπιστώντας σε μία ουσιαστική συζήτηση, η οποία δεν θα υπονομευτεί από εξωθεσμικούς παράγοντες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Πάτρα, 18/10/2011
Με την υπ’ αριθμ. 30/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των Πρωτοδικών Πατρών έγινε δεκτή η πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και αποφασίστηκαν τα εξής:
 1) Καταργείται η δικάσιμος του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τελευταίας Παρασκευής κάθε μήνα ημερολογιακά στην οποία εκδικάζονται υποθέσεις που αφορούν διαφορές αυτοκινήτων και ορίζεται στη θέση της μία (1) δικάσιμος του Μονομελούς Πρωτοδικείου για διαφορές που αφορούν διατροφές και επιμέλεια τέκνων. Η έναρξη προσδιορισμού των υποθέσεων θα γίνει από 20-1-2012.
2) Ορίζονται τρεις δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου κάθε μήνα για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, την πρώτη Τρίτη, την δεύτερη Τρίτη και την τρίτη Τρίτη κάθε μήνα, με ώρα έναρξης της συζήτησης τη 10η πρωινή και ορίζεται χρόνος έναρξης  των  ως  άνω δικασίμων η  15-5-2012. 
                                                                                  Εκ του Συλλόγου

18/2/2012 : Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

 

Δελτίο Τύπου Ολομέλειας -Ψήφισμα- (18.2.2012)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες συγκλόνισαν την Ελληνική κοινωνία, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη σημερινή συνεδρίασή της στην Αθήνα προέβη σε αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης και κατέληξε στο εξής κείμενο ψηφίσματος.

Ο Δικηγορικός κόσμος της χώρας έχει - εκ του θεσμικού του ρόλου - δικαίωμα να παρεμβαίνει σε κάθε ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πιστός στην ιστορία που έχει διαχρονικά διαγράψει ο κλάδος αναφορικά με την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, δεν μπορεί να παραμένει απαθής έναντι στη διαρκώς επιχειρούμενη αποδόμηση κάθε έννοιας κράτους δικαίου και στην εν τοις πράγμασι απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών.

Στο πλαίσιο αυτό:

Εκφράζουμε την έντονη θεσμική μας ανησυχία για το γεγονός ότι η χώρα μας, γενέτειρα των δημοκρατικών παραδόσεων, μετατρέπεται βαθμιαία σε μία χώρα στην οποία οι αρχές του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου (οι οποίες αποτυπώνονται και κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ), παραμερίζονται επιδεικτικά και όλως ανερυθρίαστα υπό την πίεση των επιταγών της διαβόητης «τρόικα», η βούληση της οποίας τείνει πλέον να καταστεί ένα είδος «παρασυντάγματος» υπέρτατης τυπικής ισχύος, κατά πλήρη καταστρατήγηση κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο νόμου που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Για τη Δίκαιη Δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»: Ένα υπαρκτό πρόβλημα, αυτό της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης, για τη διόγκωση του οποίου η Πολιτεία φέρει την αποκλειστική ευθύνη λόγω της πολυετούς της αδράνειας, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την επιβολή ρυθμίσεων που καταλήγουν να φαλκιδεύουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών, δυσχεραίνοντας την άσκησή του μέσω της θέσπισης αυξημένων παραβόλων και άλλων μέτρων, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση εισπρακτικών και μόνο στόχων.
Καταγγέλλουμε την εν τοις πράγμασι παρατηρούμενη πλήρη σχεδόν υποταγή του πολιτικού συστήματος της χώρας σε μία νέας μορφής κατοχή, υπό τη συνεχή θέση εκβιαστικών διλημμάτων εκ μέρους των δανειστών μας, που κατατείνουν στη δημιουργία ενός κλίματος εκφοβισμού των πολιτών, κλονίζοντας την κοινωνική συνοχή.
Αποκρούουμε τις κοινωνικές εντάσεις και την πρόκληση επεισοδίων, οι οποίες επιτείνουν το δυσμενές κλίμα και συντελούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα.
Σημειώνουμε τον έντονο νομικό προβληματισμό μας για την εσχάτως επιχειρούμενη απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και την προσπάθεια παραμερισμού της δυνατότητας του κυρίαρχου λαού να εκφράσει τη βούλησή του μέσω εκλογών, κατάσταση που ισοδυναμεί με επίταση της δυσαρμονίας προς τη λαϊκή βούληση.
Διακηρύσσουμε τη συμπαράστασή μας προς το μέσο συμπολίτη μας, που πλήττεται διαρκώς από μέτρα «μνημονιακής» σύλληψης, τα οποία καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις ετών και απομειώνουν εισοδήματα, αποδιοργανώνοντας έτσι πλήρως τον κοινωνικό ιστό και αδιαφορώντας για την οικονομική εξαθλίωση που συνεπάγονται.
Είναι πλέον προφανές ότι το διακύβευμα δεν έγκειται στη διαφύλαξη κλαδικών συμφερόντων. Ο λόγος που αρθρώνουμε είναι βαθιά θεσμικός. Ίσως αυτή είναι και η αιτία για την οποία σχεδιάζεται - από γνωστούς κύκλους εξωθεσμικών παραγόντων και μεγάλων συμφερόντων - ο αφανισμός του δικηγορικού λειτουργήματος και η χειραγώγηση, ή ακόμα και διάλυση, των Δικηγορικών Συλλόγων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Subscribe to this RSS feed