Χρόνος έκδοσης φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας για παροχή νομικής βοήθειας σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες

Με την E. 2095 εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α' 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας, για παροχή νομικής βοήθειας σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

«Με τις διατάξεις του ν.4596/2019 (Α'32) ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος έκδοσης του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του Κεφαλαίου Ε' του νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν.3226/2004 (Α'24) και ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Αποκλειστικά και μόνο δηλαδή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.3226/2004 (Α'24), το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ρυθμίζουν τον χρόνο έκδοσής του.»

 

Δείτε την εγκύκλιο E.2095/2019 από το αρχείο του κόμβου.

 

 

Read more...

Ψηφιακές υπογραφές - Ανακοίνωση

Προκειμένου ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών να εξασφαλίσει στα μέλη του τη δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικών υπογραφών για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κλπ με το μικρότερο δυνατό κόστος,
παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να το γνωστοποιήσουν στην Γραμματεία μας έως την Παρασκευή 7/9/2018.
Εκτιμώμενο κόστος εξοπλισμού: 22 Ευρώ συν φπα.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της εγκατάστασης απαιτεί περίπου μισή ώρα και φυσική παρουσία του δικηγόρου.
Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει να παρασχεθεί δωρεάν η υπηρεσία της εγκατάστασης εντός του Φθινοπώρου 2018.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Αθανάσιος Ζούπας

Read more...

Ψήφισμα για το θάνατο του Γεωργίου Νικολόπουλου

                              ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

                                                 ΨΗΦΙΣΜΑ

 

 Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του διακεκριμένου και προσφιλούς συναδέλφου

                             

                          ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

γνωστού για την προσωπικότητά του και το ήθος του, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα εξής:

- Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

- Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

- Να δωρίσει το συνολικό ποσό των 300 ευρώ στη μνήμη του εκλιπόντος υπέρ του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας


Αθανάσιος Ζούπας                Κωνσταντίνος Κρεμμύδας

Read more...
Subscribe to this RSS feed