ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

  • Email

(Υπόδειγμα με παλιά ελάχιστη Τριμελούς Πλημ/κείου )                       Νο 000000ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  25.68  €

Άρθρο 96  του ΝΔ 3026/1954  (ΦΕΚ Α΄ 235/8-10-1954)

Ο  Δικηγόρος Νικόλαος Παπάκος (ΑΜ  ΔΣΠ  725   και  ΑΦΜ   000000000), κατέβαλε το ποσό των  είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών, για παράσταση  ενώπιον  του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών σε υπόθεση του εντολέα  του Ευάγγελου Βενιζέλου.

 

 


Πάτρα, 1/7/2011 

 

Ανάλυση
Ποσό  αναφοράς                                      214 €

ΛΕΑΔΠΑ                             5 %             10.70 €
Ο   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ                        3 %             6.42 €

ΔΣΠ (ΔΑΠ. ΠΡΟΕΙΣ.)         2 %             4.28  €                      
…………………………
ΔΣΠ  (ΔΑΠ. ΛEIT.)             2 %             4.28  €

ΣΥΝΟΛΟ                             12 %          25.68

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 15%            32.10  €

 

ΕΝΣΗΜΑ 14 €

 

back to top