Προθεσμία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών (πελατών-προμηθευτών) ΜΥΦ για το έτος 2017

  • Email

Για τις συναλλαγές του έτους 2017 η καταληκτική προθεσμία είναι για όλους τους υπόχρεους με βάση σχετικές διατάξεις  το τέλος Μαρτίου του 2018 . Επειδή η σχετική ημερομηνία συμπίπτει με ημέρα Σάββατο μετατίθεται για τις 2.4.2018.

 Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΠΟΛ.1022/7.1.2014) που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό

back to top