Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Featured

Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

 

Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν. 4389/2016).

 

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο, αντί της παραδοσιακής έντυπης ανάρτησης. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

 

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρόπους:

 

α. πληκτρολογώντας την οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (πχ όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου).

 

β. εισάγοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που σας ενδιαφέρει.

 

στη διεύθυνση:

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

 

 

 

 

back to top