Παράταση έως 12/6/2017 προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών Featured

Παράταση έως 12/6/2017 προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών

 

Παρατείνεται έως την 12η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο β του Ν. 4467/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄56/13-4-2017) η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών

 

back to top