ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΣΠ: Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» Featured

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΣΠ: Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάτρα, 9/11/2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου»

 

Με αφορμή το Σχέδιο – Νόμου «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», που προετοιμάζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται προ της ψήφισής του, με το οποίο επιχειρείται ο αφανισμός της Νομικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κτηματολογίου και οι υπάρχουσες 63 θέσεις των ήδη υπηρετούντων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής καταργούνται και προβλέπεται η σύσταση μόνο 12 οργανικών θέσεων δικηγόρων, αλλά και η πρόσληψη 45 υπαλλήλων ΠΕ ειδικότητας νομικής, καθώς και με αφορμή το σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Δικηγόρων της Κτηματολόγιο Α.Ε. (ΣΥΔΙΚ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών προέβη στις εξής ενέργειες:

O Πρόεδρος του Δ.Σ.Πατρών Νικόλαος Παπάκος την Τρίτη 7/11/2017 μετέβη στην Αθήνα και στα γραφεία της ΕΚΧΑ Α.Ε., όπου συναντήθηκε με το Προεδρείο του Συλλόγου Δικηγόρων της Κτηματολόγιο Α.Ε. και τους Δικηγόρους των Λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων όλης της χώρας, από τους οποίους ενημερώθηκε εκτενώς για τις ανωτέρω ενέργειες του Υπουργείου, που αποσκοπούν στην κατάργηση της Νομικής Διεύθυνσης της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αντικατάστασης των Δικηγόρων της από υπαλλήλους Π.Ε. πτυχιούχων Νομικής, γεγονός το οποίο απαξιώνει το δικηγορικό λειτούργημα εν γένει.

Μετά ταύτα, ο κ. Ν. Παπάκος συναντήθηκε με τη Διευθύνουσα  σύμβουλο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κ. Χριστίνα Κλωνάρη, στην οποία και εξέθεσε τις αντιρρήσεις του για την προωθούμενη επιβλαβή για τη λειτουργία του Κτηματολογίου ενέργεια, τονίζοντας ότι ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός ταγμένος στην προάσπιση του δικαίου και ενεργεί ελεύθερα και κατά την επιστημονική του πεποίθηση έναντι του εντολέως του, ότι η κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενη στον δικηγόρο παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια αμοιβή ρυθμίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων και τους περί εντολής κανόνες αυτού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξηρτημένης εργασίας και κατά συνέπεια η «υπαλληλοποίηση» των εμμίσθων δικηγόρων, η οποία είναι πρωτοφανής και ασύμβατη με τον Κώδικα Δικηγόρων ενέργεια, προσβάλει την προσωπικότητα, την επαγγελματική υπόσταση και την ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος. Τέλος υπενθύμισε ότι με βάση το ισχύον καθεστώς για τη φάση της κτηματογράφησης απαιτείται η σύμπραξη τεχνικών και δικηγόρων, η δε πολυετής υπηρεσία των δικηγόρων και η επιστημονική προσφορά τους στη λειτουργία του δημοσίου σκοπού της δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου είναι ανυπολόγιστη και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από υπαλλήλους ΠΕ νομικής, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, άσκηση ή γνώση περί του ειδικού αντικειμένου. Η κ. Χ. Κλωνάρη εκθέτοντας την άποψη της διοίκησης της ΕΚΧΑ Α.Ε. τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόθεση τους είναι να κινηθούν προς την κατεύθυνση της διατήρησης του υπάρχοντος καθεστώτος, αντιλαμβανόμενη πλήρως την αναγκαιότητα ύπαρξης των εμμίσθων δικηγόρων, καθώς οι υποθέσεις που αντιμετωπίζουν στην υπηρεσία τους καθημερινά απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση, εμπειρία, ευρύτητα πνεύματος και πνεύματος ανεξαρτησίας και υπευθυνότητας που διακρίνει τους δικηγόρους, ως δημόσιους λειτουργούς και επαγγελματίες, αλλά επίσης αναγνώρισε και τη πολύτιμη συνεισφορά των δικηγόρων μέχρι σήμερα στη λειτουργία τόσο των κεντρικών υπηρεσιών του Κτηματολογίου όσο και των λειτουργούντων κτηματολογικών γραφείων της χώρας και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Πατρών κ. Νικόλαος Παπάκος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία για το ζήτημα αυτό με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων κ. ΄Ανδρέα Κουτσόλαμπρο.

Τέλος, με πρωτοβουλία και του Δ.Σ.Πατρών, την Πέμπτη 16/11/2017 έχει οριστεί ραντεβού για το συγκεκριμένο θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη, όπου μεταξύ άλλων θα παραβρεθεί ο κ. Ν.Παπάκος, μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. κ. Βασίλειο Αλεξανδρή.-

                                                                                  Εκ του Συλλόγου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Πατρών

Νικόλαος Παπάκος

back to top