ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

27/11/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή τελευταία παρουσιάσθηκαν προβλήματα σχετικά με τους διορισμούς δικηγόρων ως σύνδικοι πτώχευσης, θέτουμε υπόψη στα μέλη μας την 438/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Login to post comments
back to top