ΣυνηγΚαταναλωτή 9842/2011

ΣυνηγΚαταναλωτή 9842/2011

Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς ΔΕΗ Α.Ε. Ένταξη μη νόμιμης και συμβατικής οφειλής σε λογαριασμό ηλ. Ρεύματος. Οικονομική αδυναμία αποπληρωμής και διακοπή της ηλεκτροδότησης. Παράνομη και καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διακοπής ηλεκτροδότησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή

Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης

Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

Ηλεκτρον. Δ/νση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αριθ. Πρωτ. :9842

ΠΡΟΣ:

1. ΔΕΗ Α.Ε.

Γρ. Προέδρου

Χαλκοκονδύλη 30

106 80 Αθήνα

2. ΔΕΗ Α.Ε

Διεύθυνση Πωλήσεων

Ναυαρίνου 10

106 80 Αθήνα

3. ................

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 6 Ιουλίου 20011 αναφοράς (αρ. πρωτ.

εισερχομένου 3765Α/06-07-11) του κ. .........., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Η εταιρεία ΔΕΗ αξιώνει από τον κ. ........, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλ. ρεύματος της οικίας του, την καταβολή ληξιπρόθεσμης οφειλής της συζύγου του, ύψους 3.677 ευρώ, από σύμβαση προμήθειας ρεύματος την οποία η σύζυγος είχε συνάψει για την τροφοδότηση άλλου ακινήτου (εμπορική έδρα). Ο καταναλωτής, ο οποίος είναι άνεργος, αναγκάσθηκε να αποδεχθεί την καταβολή της οφειλής, αξιώνοντας το διακανονισμό αυτής σε διμηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο διακανονισμό που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία, η οποία, λόγω της μη έγκαιρης καταβολής της οφειλής, προέβη σε διακοπή της παροχής ηλ. ρεύματος της οικίας του.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ιδιαίτερα :

α) i) την αξίωση μη νόμιμης οφειλής καθώς αυτή αφορά σε οφειλή προερχόμενη από

διακριτή σύμβαση με άλλον αντισυμβαλλόμενο και τη διακοπή της παροχής ηλ. ρεύματος λόγω μη καταβολής της οφειλής αυτής

ii) το γεγονός ότι οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν αθέμιτη εμπορική πρακτική και

χρησιμοποιούν κατάχρηση επιρροής εμποδίζοντας τη συναλλακτική ελευθερία του

καταναλωτή (βλ. άρθρο 9ζ ν. 2251/1994) ενώ είναι και αντίθετες με τις επιταγές της καλής πίστης και τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους κινδύνους και τη διατάραξη που προκαλείται από τη διακοπή της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στην σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση του καταναλωτή, ιδιαίτερα δε όταν αυτή βασίζεται σε παράνομη αξίωση (βλ. 57, 281, 288, 914, 932 ΑΚ και άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει).

β) το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα σχετικά με τη σπουδαιότητα της παροχής ηλ. ρεύματος και τις παρούσες, έκτακτες οικονομικές συνθήκες του Κράτους, το μέτρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε περίπτωση νόμιμης ληξιπρόθεσμης οφειλής, θα πρέπει να ασκείται εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος (βλ. 281 ΑΚ) και συνεπώς να αποτελεί ακραίο μέτρο είσπραξης και να εφαρμόζεται μετά την αποτυχία καταβολής οφειλών διακανονισμένων με κριτήρια τη συνήθη τετραμηνιαία κατανάλωση της παροχής και την εκάστοτε οικονομική κατάσταση των καταναλωτή (βλ. και άρθρο 52 ν. 4001/2011) με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την ΔΕΗ Α.Ε. να προχωρήσει άμεσα στη μείωση της υπό κρίση οφειλής, ως έχει σήμερα διαμορφωθεί, κατά 500 ευρώ και στο διακανονισμό της υπόλοιπης οφειλής σε διμηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και τον .........., να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και ο ........... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α' 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη ΡΑΕ και στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ευάγγελος Ζερβέας

ΚΟΙΝ:

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Τμήμα Β'

Πλατεία Κάνιγγος

101 81 Αθήνα

2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Πειραιώς 132

11854 Αθήνα

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Μεσογείων 119

10192 Αθήνα

       

Login to post comments
back to top