ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Α΄ΒΑΘΜΟ, ΜΕ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

"Κατεβάστε" το σχετικό αρχείο.

back to top