Ε.Φ.Κ.Α.

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση
 Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016, από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων, που υπολογίζονται με

βάση το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων του ΕΤΑΑ

που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 38, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Εγκύκλιοι Υπουργείου Εργασίας σχετικά με συντάξεις Ν. 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΑΤΡΑ 30/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγκύκλιοι του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αν. Πετρόπουλου  

σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016 αφορούν:

 

-την διαδικασία αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά τις 12/5/2016 συντάξεων

-τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4387/2016

-διευκρινίσεις για την έννοια και τους όρους προσδιορισμού της εθνικής σύνταξης

-τις προϋποθέσεις χορήγησης των συντάξεων χηρείας

-τους όρους χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΚΑΣ) για το έτος 2017.

 

Μπορείτε να δείτε τις εγκυκλίους στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Subscribe to this RSS feed