Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16 Featured

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

 

Login to post comments
back to top