ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 28 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Login to post comments
back to top