Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 29/2017 Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Login to post comments
back to top