ΕΤΑΑ - ΤΑΝ

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30/11/2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ, 29/6/2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/11/2016

Μετά την παρέμβαση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο(26/9/2016), κατά την οποία υπέβαλε εκ νέου, προς τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο, το αίτημα του δικηγορικού σώματος για παράταση της προθεσμίας καταβολής των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, και την αποδοχή του αιτήματος από τον Υφυπουργό, συνεδρίασε σήμερα, 28-9-2016, το Δ.Σ του ΕΤΑΑ, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, για όλους του κλάδους ασφάλισης του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ, χωρίς έννομες συνέπειες για εργοδότες και ασφαλισμένους, έως και την 30/11/2016.

Στην προηγούμενη συνεδρίασή του(21-9-2016), το ΔΣ του ΕΤΑΑ είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών, μέχρι την 31-12-2016. Όμως ο κυβερνητικός επίτροπος στο Ταμείο, είχε διατυπώσει την διαφωνία του, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς επίλυση της διαφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 135 ν. 3655/2008.

Η νεότερη απόφαση που έλαβε σήμερα το Δ.Σ του ΕΤΑΑ για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30-11-2016, επιλύει οριστικά το δημιουργηθέν πρόβλημα, καθώς ο κυβερνητικός επίτροπος, του Ταμείου, μετά την τοποθέτηση του αρμόδιου Υφυπουργού στην Βουλή, και την αποδοχή του αιτήματος για παράταση καταβολής των ασφαλσιτικών εισφορών, δεν εξέφρασε διαφωνία επ΄ αυτής.

Επομένως ισχύει η απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, για τους ασφαλισμένους σε όλους τους κλάδους του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ, έως και την 30η Νοεμβρίου 2016.

Απόφαση-εισήγηση του ΤΑΝ προς το Δ.Σ του ΕΤΑΑ για παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 31-12-2016


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 13/9/2016

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ αποφάσισε να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, την παράταση της  προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, όλων των κλάδων του Ταμείου(ΤΑΝ,  ΤΥΔΑ κ.α) έως 31-12 2016, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Το Δ.Σ του ΕΤΑΑ θα συνεδριάσει για το θέμα την επόμενη Τετάρτη, 21-9-2016

Δεκτές αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με ημερομηνία μετά την 17/10/2015 καιι ως τα τέλη του 2015 (Απόφαση Διοικούας Επιτροπής Νομικών 19/7/2016)

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ 22/7/2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                     
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτές ενστάσεις 4 Δικηγόρων ασφαλισμένων του ΤΑΝ  μετά την 1/1/1993, που ζητούσαν την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, κατ' εφαρμογήν του ν.4321/2015 και οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση μετά την 17/10/2015 και πριν την 31/12/2015.
Η ρύθμιση που έδινε την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία καταργήθηκε με διάταξη του ν.4337/15,  ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 17/10/2015.
Ωστόσο οι αιτήσεις των παραπάνω ασφαλισμένων που υποβλήθηκαν μετά την κατάργηση της ευνοικής ρύθμισης, έγιναν  δεκτές από την Δ.Ε του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, καθώς κρίθηκε ότι η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου  περί της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στη διοίκηση, έχει υπερνομοθετική ισχύ και υπερισχύει έναντι αντίθετων διατάξεων νόμων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ

 

Καταβολή Εισφορών έτους 2015 σχετικά με Αλλαγή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

 


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ
 
ΑΘΗΝΑ, 24/5/2016

 

Με τη με αρ.398/2/18-5-2016 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ αποδέχτηκε ομόφωνα τη με αρ.122/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ την οποία έκανε αποδεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατόπιν τούτων όσοι ασφαλισμένοι είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 16/10/2015 (πριν την ισχύ της διάταξης του άρθρου 21 του Ν.4337/17-10-15) και ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την άνω ημερομηνία, έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015 (και του 2016) με τα ποσά που ισχύουν για την επιλεγείσα (κατώτερη) ασφαλιστική κατηγορία. Παρέλκει δε προς τούτο εξέταση εκκρεμών ενστάσεων- προσφυγών ενώπιον της Δ.Ε. του ΤΑΝ ή η υποβολή τέτοιων στο μέλλον.
Αν έχουν ήδη καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του 2015 υπέρτερες της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας του ν.4331/15, η υπερβάλλουσα διαφορά συμψηφίζεται με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
Θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής καταχώρησης.

1η ασφαλιστική κατηγορία - Άνω πενταετίας: 

ΤΑΝ: 1664,04 €
ΤΕΑΔ : 499,20 €
ΟΑΕΔ: 120,00 €


1η ασφαλιστική κατηγορία - Κάτω πενταετίας: 

ΤΑΝ: 832,08 €
ΤΕΑΔ : 249,60 €
ΟΑΕΔ: 120,00 €

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

 

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30-9-2016

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. έλαβε απόφαση στις 8 Ιουνίου 2016 με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση – εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής  του Τ.Α.Ν. για παράταση χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30-9-2016. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί με απόφαση του ΕΤΑΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Εκ του Συλλόγου

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΗΜΑΤΟΣ (ως οφειλές νοούνται οι πάσης φύσης απαιτήσεις του Ταμείου)

 

Ν.4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α’), άρθρο 1, παρ.ΙΑ, υποπ.ΙΑ.2, περ.2 & ΚΥΑ Β/7/11711/884/11-4-2014
(ΦΕΚ 906 τ.Β’) προυποθέσεις & διαδικασία [συμψηφισμός οφειλών ασφαλισμένων και εργοδοτών, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής τους σε καθεστώς
ρύθμισης – άρθρο 2 της ΚΥΑ]


Σχετικά με το συμψηφισμό οφειλής του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ από επιστροφή ΦΕ ή ΦΠΑ σας
γνωρίζουμε ότι :
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, τηρεί το
διακανονισμό με πάγια εντολή στην ΕΤΕ και υποβάλλει αίτηση συμψηφισμού στην ΔΟΥ (για επιστροφή ποσού από ΦΠΑ ή ΦΕ), πρέπει να μας στείλει αίτηση (φαξ 210.5296129) για το συμψηφισμό που αιτήθηκε και το ακριβές ποσό του συμψηφισμού, προκειμένου, αμέσως μετά την απόδοση του ποσού στον ΤΑΝ, να συμψηφίσουμε το ποσό με επόμενες δόσεις ρύθμισης.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν (από το ποσό επιστροφής) οι επόμενες δόσεις που αναλογούν στο ποσό αυτό και θα συνεχιστεί η ρύθμιση. Ο ασφαλισμένος θα καταλάβει τα ανωτέρω από την κίνηση του λογαριασμού του χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής στον ΤΑΝ (που ο ασφαλισμένος είχε αιτηθεί ρύθμισης & επέλεξε την εφάπαξ εξόφληση) πρέπει να ενημερώσει το Ταμείο και να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μηδενιστεί η οφειλή του και να λάβει την επιστροφή είτε από την Εφορία, είτε από τον ΤΑΝ σε περίπτωση που ήδη έχει αποδοθεί το ποσό επιστροφής από την Εφορία. Επίσης σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής χωρίς ανάκληση του σχετικού αιτήματος ρύθμισης ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώσει με αίτησή του το Ταμείο.


ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Subscribe to this RSS feed