ΕΤΑΑ - ΤΑΝ

Καταβολή Εισφορών έτους 2015 σχετικά με Αλλαγή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

 


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ
 
ΑΘΗΝΑ, 24/5/2016

 

Με τη με αρ.398/2/18-5-2016 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ αποδέχτηκε ομόφωνα τη με αρ.122/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ την οποία έκανε αποδεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατόπιν τούτων όσοι ασφαλισμένοι είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 16/10/2015 (πριν την ισχύ της διάταξης του άρθρου 21 του Ν.4337/17-10-15) και ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την άνω ημερομηνία, έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015 (και του 2016) με τα ποσά που ισχύουν για την επιλεγείσα (κατώτερη) ασφαλιστική κατηγορία. Παρέλκει δε προς τούτο εξέταση εκκρεμών ενστάσεων- προσφυγών ενώπιον της Δ.Ε. του ΤΑΝ ή η υποβολή τέτοιων στο μέλλον.
Αν έχουν ήδη καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του 2015 υπέρτερες της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας του ν.4331/15, η υπερβάλλουσα διαφορά συμψηφίζεται με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
Θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής καταχώρησης.

1η ασφαλιστική κατηγορία - Άνω πενταετίας: 

ΤΑΝ: 1664,04 €
ΤΕΑΔ : 499,20 €
ΟΑΕΔ: 120,00 €


1η ασφαλιστική κατηγορία - Κάτω πενταετίας: 

ΤΑΝ: 832,08 €
ΤΕΑΔ : 249,60 €
ΟΑΕΔ: 120,00 €

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

 

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30-9-2016

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. έλαβε απόφαση στις 8 Ιουνίου 2016 με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση – εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής  του Τ.Α.Ν. για παράταση χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30-9-2016. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί με απόφαση του ΕΤΑΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Εκ του Συλλόγου

Έως 30/6/2016 η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 17/2/2016

Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, έως 30-6-2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, έκανε δεκτή την εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) Δ. Βερβεσού και αποφάσισε να παρατείνει έως την 30η Ιουνίου 2016, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ, ΤΥΔΕ, ΤΠΔΕ κλπ).
.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΗΜΑΤΟΣ (ως οφειλές νοούνται οι πάσης φύσης απαιτήσεις του Ταμείου)

 

Ν.4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α’), άρθρο 1, παρ.ΙΑ, υποπ.ΙΑ.2, περ.2 & ΚΥΑ Β/7/11711/884/11-4-2014
(ΦΕΚ 906 τ.Β’) προυποθέσεις & διαδικασία [συμψηφισμός οφειλών ασφαλισμένων και εργοδοτών, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής τους σε καθεστώς
ρύθμισης – άρθρο 2 της ΚΥΑ]


Σχετικά με το συμψηφισμό οφειλής του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ από επιστροφή ΦΕ ή ΦΠΑ σας
γνωρίζουμε ότι :
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, τηρεί το
διακανονισμό με πάγια εντολή στην ΕΤΕ και υποβάλλει αίτηση συμψηφισμού στην ΔΟΥ (για επιστροφή ποσού από ΦΠΑ ή ΦΕ), πρέπει να μας στείλει αίτηση (φαξ 210.5296129) για το συμψηφισμό που αιτήθηκε και το ακριβές ποσό του συμψηφισμού, προκειμένου, αμέσως μετά την απόδοση του ποσού στον ΤΑΝ, να συμψηφίσουμε το ποσό με επόμενες δόσεις ρύθμισης.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν (από το ποσό επιστροφής) οι επόμενες δόσεις που αναλογούν στο ποσό αυτό και θα συνεχιστεί η ρύθμιση. Ο ασφαλισμένος θα καταλάβει τα ανωτέρω από την κίνηση του λογαριασμού του χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής στον ΤΑΝ (που ο ασφαλισμένος είχε αιτηθεί ρύθμισης & επέλεξε την εφάπαξ εξόφληση) πρέπει να ενημερώσει το Ταμείο και να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μηδενιστεί η οφειλή του και να λάβει την επιστροφή είτε από την Εφορία, είτε από τον ΤΑΝ σε περίπτωση που ήδη έχει αποδοθεί το ποσό επιστροφής από την Εφορία. Επίσης σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής χωρίς ανάκληση του σχετικού αιτήματος ρύθμισης ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώσει με αίτησή του το Ταμείο.


ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Επιστολή ΔΣΑ-ΤΕΕ-ΙΣΑ σε κυβέρνηση-θεσμούς για άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου που πλήττει το ΕΤΑΑ

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                                13/10/2015

      Αμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου που μειώνει τα έσοδα του ΕΤΑΑ

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,  με κοινή επιστολή τους προς φορείς της Κυβέρνησης και την Τρόικα, απαιτούν την άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχέδιου με τα προαπαιτούμενα, που συζητείται αυτήν την εβδομάδα και καταργεί ισχύουσα ρύθμιση του ασφαλιστικού. Παραθέτουν μάλιστα χαρακτηριστικά απολογιστικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του ασφαλιστικού που επιχειρεί η Κυβέρνηση, τα προσβλεπόμενα έσοδα θα μειωθούν με αντίστοιχη μείωση και της εισπραξιμότητας των σχετικών εισφορών. Θέτουν επιπλέον ερωτήματα σε σχέση με τη σκοπιμότητα και τη λογική της συγκεκριμένης ενέργειας.

Συγκεκριμένα ζητούν να μην καταργηθεί η δυνατότητα που δόθηκε πριν λίγους μήνες στους «νέους» (μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Χαρακτηριστικά παραθέτουν απολογιστικά επιβεβαιωμένα στοιχεία  σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του 2015 - σε ένα ιδιαίτερα υφεσιακό περιβάλλον- η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης μόνο για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών έχει αποφέρει επιπλέον έσοδα 9.203.454 ευρώ (αύξηση 13.8%). Επίσης σε σχέση πάντα με το δεύτερο εξάμηνο του 2014 επιπλέον 7.286 περισσότεροι μηχανικοί (αύξηση 21,70%) μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Κατρούγκαλο, τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων αλλά και τους επικεφαλής του κουαρτέτου των θεσμών σημειώνουν ότι η προτεινόμενη κατάργηση θα επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, επομένως και στα έσοδα του ασφαλιστικού ταμείου.

Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναρωτιούνται ποιος πραγματικά είχε τη «φαεινή ιδέα» να καταργήσει αυτή τη διάταξη που καθιερώθηκε πριν λίγους μόνο μήνες , καθώς αποδεικνύει ήδη τη χρησιμότητά της και συμβάλει στην αύξηση των εσόδων. Οι τρεις Πρόεδροι σημειώνουν ότι πρέπει να ενημερωθούν για το θέμα οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου, αλλά και οι επικεφαλείς του κουαρτέτου των θεσμών, διότι «προφανώς κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους», όταν επιδιώκουν μείωση των εσόδων του ασφαλιστικού ταμείου των αυταπασχολουμένων.  Επισημαίνεται ότι η εισπραξιμότητα των εισφορών, δηλαδή τα πραγματοποιήσιμα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, κυμαίνεται από 48% στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ως  73% στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. Τυχόν κατάργηση της σήμερα ισχύουσας πρόβλεψης θα οδηγήσει σε μείωση της εισπραξιμότητας και επομένως σε μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα για το ΕΤΑΑ.

Σύμφωνα με τους επικεφαλείς των τριών φορέων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη καταργείται για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, παραμένει όμως σε ισχύ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που επίσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, όπως ακριβώς και οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι ιατροί, γεγονός που αποτελεί καταφανή και πρόδηλη περίπτωση άνισης μεταχείρισης και διάκρισης.

Στην επιστολή σημειώνεται μάλιστα το παράδοξο στη ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται την καθιέρωση μίας διάταξης πριν λίγους μήνες και σήμερα η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται την κατάργησή της, όταν η πρόβλεψη που θεσμοθετήθηκε αποδείχθηκε ήδη επιτυχημένη!

Πέρα από το επιχείρημα της μείωσης των εσόδων, οι πρόεδροι των τριών μεγαλύτερων επιστημονικών συλλόγων καταγγέλλουν στην επιστολή τους ότι αυτή η ρύθμιση είναι πλήρως αντισυνταγματική καθώς έχει αναδρομική ισχύ από 2/7/2015 οπότε και ψηφίστηκε η προηγούμενη διάταξη και καταλαμβάνει  και όσους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη  ασφαλιστική κλάση και έχουν ήδη υπαχθεί στο ευνοϊκό καθεστώς του νόμου 4331/15. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η αντισυνταγματικότητα της διάταξης προκύπτει επίσης λόγω του ότι παραβιάζεται καταφανώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς θίγει περιουσιακού χαρακτήρα δικαιώματα των ασφαλισμένων, αλλά και την αρχή της προηγούμενης αρχής εμπιστοσύνης του διοικούμενου στο Κράτος, που έσπευσαν και επέτυχαν ήδη την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση.

Στην επιστολή τους οι Βασίλης Αλεξανδρής, Γιώργος Στασινός και  Γιώργος Πατούλης εκφράζουν τους φόβους τους ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών και δικηγόρων, αυξάνοντας τις αποδημητικές ροές προς το εξωτερικό ικανών και ταλαντούχων νέων ανθρώπων, καθιστώντας έτσι την πατρίδα μας μια ολοένα περισσότερο χώρα γερόντων και συνταξιούχων, με τις όποιες περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για το δημογραφικό ζήτημα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Οι τρεις φορείς προαναγγέλλουν μάλιστα περαιτέρω αντιδράσεις στη συγκεκριμένη διάταξη, που αφορά στην επιβίωση των νέων επιστημόνων και του ταμείου τους. Το ΤΕΕ, ο ΔΣΑ και ο ΙΣΑ προγραμματίζουν μάλιστα για το θέμα κοινή συνέντευξη τύπου την Πέμπτη, συνάντηση με τους βουλευτές – ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κομμάτων και δυναμική παρουσία στο Κοινοβούλιο για να αποτραπεί η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

Subscribe to this RSS feed