ΕΤΑΑ - ΤΑΝ

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών το Ν.4038/12

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 12/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ΚΑΙ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4038/12


Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89/11-4-12) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ ρύθμισης της ως 31/12/2011 ληξιπρόθεσμης οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:
α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση 100% 
β) από 7 έως 10 δόσεις με έκπτωση 75%

Αίτηση για την υπαγωγή στην άνω ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στον ΤΑΝ ως 30/4/2012, με την προυπόθεση να έχει καταβληθεί το 2011.

Για ρύθμιση οφειλής του έτους 2011 Δικηγόρων - Δικαστικών Επιμελητών ή οφειλής παλαιότερων ετών συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2011, ισχύουν οι πάγιες διατάξεις του Ν. 3863/10 καταβάλλοντας παράβολο 50 € (ως 36 δόσεις, 200 € η κατώτερη μηνιαία δόση κάθε Τομέα κλπ).

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και είτε έχουν εκπέσει από το δικαίωμα συνέχισης της προηγούμενης ρύθμισης είτε είναι συνεπείς, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.


ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από ΕΤΑΑ

 

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση σας το υπ' αρ. πρωτ. Φ80000/27913/1475/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης που δίνει διευκρινίσεις για τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης, ιδιαίτερα δε μητέρων ανηλίκων τέκνων, απο το ΕΤΑΑ μετα την ισχύ του ν. 3863/2010.

Πατήστε παρακάτω.

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΤΑΑ - ΤΑΝ έτους 2011

 

Δικηγορικοσ     Συλλογοσ

           Πατρών

Πάτρα,   Ιανουάριος 2011

Ανακοίνωση

 

    Σας γνωρίζουμε ότι οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές  του έτους 2011 υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.   έχουν ως εξής:

  

Παλαιοί ασφαλισμένοι πριν 1/1/93 (ΠΑ) :

Άνω 5ετία

 

Τ.Υ.Δ.Ε.

Πρόσθετη εισφορά

 

 50 €  Χ 12 μήνες =

 4,5 €  Χ   6 μήνες =

      600 €

    + 27 €

     627 €

 

 

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/93-30/6/2008 (ΝΑ) :

 

Άνω 5ετία (1/1/93 – 31/12/2005)

1η ασφαλιστική κατηγορία

2η ασφαλιστική κατηγορία

50 €  Χ 6  μήνες =

55 € Χ 6  μήνες =

  300 €

+330 €

  630 €

 

Κάτω 5ετία (1/1/2007 – 30/6/2008)

 

1η ασφαλιστική κατηγορία

2η ασφαλιστική κατηγορία

25 €  Χ 6  μήνες =

27,5 € Χ 6  μήνες =

  150 €

+165 €

  315 €

 

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/7/2008-31/12/2011) (ΝΑ) και ασκούμενοι:

 

1η ασφαλιστική κατηγορία

 25 €  Χ 12  μήνες =

   300 €

Subscribe to this RSS feed