Δεκτές αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με ημερομηνία μετά την 17/10/2015 καιι ως τα τέλη του 2015 (Απόφαση Διοικούας Επιτροπής Νομικών 19/7/2016)

Δεκτές αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με ημερομηνία μετά την 17/10/2015 καιι ως τα τέλη του 2015 (Απόφαση Διοικούας Επιτροπής Νομικών 19/7/2016)

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ 22/7/2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                     
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτές ενστάσεις 4 Δικηγόρων ασφαλισμένων του ΤΑΝ  μετά την 1/1/1993, που ζητούσαν την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, κατ' εφαρμογήν του ν.4321/2015 και οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση μετά την 17/10/2015 και πριν την 31/12/2015.
Η ρύθμιση που έδινε την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία καταργήθηκε με διάταξη του ν.4337/15,  ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 17/10/2015.
Ωστόσο οι αιτήσεις των παραπάνω ασφαλισμένων που υποβλήθηκαν μετά την κατάργηση της ευνοικής ρύθμισης, έγιναν  δεκτές από την Δ.Ε του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, καθώς κρίθηκε ότι η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου  περί της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στη διοίκηση, έχει υπερνομοθετική ισχύ και υπερισχύει έναντι αντίθετων διατάξεων νόμων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ

 

Login to post comments
back to top