ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ

Προϋποθέσεις παροχών ασθενείας ανασφάλιστων

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ              

Πάτρα, 10/6/2015

Ανακοίνωση

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι, σύμφωνα με την  παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Νόμου 4320/19-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19-3-2015) ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών τους στο ΤΥΔΕ, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος έως 29.2.2016, ΕΦΟΣOΝ

οι οφειλές τους στο ΤΥΔΕ αφορούν τα διαχειριστικά έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ (Ν. 4254/2014 Φ.Ε.Κ. 85/7-4-2014)
Εκ του Συλλόγου

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                               

Πάτρα, 21/7/2014
                             
                
Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1635/τεύχος Β΄/20-06-2014, καταργήθηκαν οι χειρόγραφες θεωρήσεις των βιβλιαρίων ασθενείας και οι αποστολές των sticks θεώρησης. Επομένως οι θεωρήσεις των άμεσων και έμμεσων μελών, από 20 Ιουνίου 2014, γίνονται πλέον ηλεκτρονικά από τον Δικηγόρο Σύλλογο Πατρών, ως χρήστη Μεταβολών Ασφαλιστικής Ικανότητας, με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΕ και την παράδοση του βιβλιαρίου στο Σύλλογο.  Το βιβλιάριο ασθενείας παραμένει η ασφαλιστική ταυτότητα του ασφαλισμένου.
Ως εκ τούτου, η επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητες όλων των Ελλήνων Πολιτών, γίνεται πλέον on- line από τους ίδιους τους Παρόχους Υγείας (Ιατρούς, Νοσοκομεία κ.λ.π) μέσω του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ»,  το πρότυπο, ψηφιακό Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης − Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Εκ του Συλλόγου

Subscribe to this RSS feed