ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΔΕ - ΤΠΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία του ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ - ΤΠΔΕ θα παραμείνει κλειστή από Παρασκευή 14-9-2018 έως Τρίτη 18-9-2018,  λόγω μεταστέγασής της στην Ηπείρου 38 (4ος όροφος), καθώς και το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό δίκτυο της υπηρεσίας.

ΕΦΚΑ

Γενική Δ/νση Καταβολής Παροχών Τμήμα Εσόδων Παροχών Υγείας της

Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Προϋποθέσεις παροχών ασθενείας ανασφάλιστων

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ              

Πάτρα, 10/6/2015

Ανακοίνωση

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι, σύμφωνα με την  παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Νόμου 4320/19-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19-3-2015) ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών τους στο ΤΥΔΕ, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος έως 29.2.2016, ΕΦΟΣOΝ

οι οφειλές τους στο ΤΥΔΕ αφορούν τα διαχειριστικά έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ (Ν. 4254/2014 Φ.Ε.Κ. 85/7-4-2014)
Εκ του Συλλόγου

Subscribe to this RSS feed