ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 30/9/2011

Σύμφωνα με το Ν. 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 τ. Α΄) οι ασκούμενοι Δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφ’ όσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχ

Εκ του Συλλόγου

Για δικαιολογητικά εγγραφής στο ΤΥΔΕ "κατεβάστε" το σχετικό αρχείο από εδώ ή από το menu "δικαιολογητικά"

Login to post comments
back to top