ΛΕΔΕ

ΚΥΑ 61247/23.08.2015 για θέσπιση πόρου υπέρ ΛΕΔΕ

 

Αριθµ. 61247/23-7-2015

Θέσπιση Εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ)
ΦΕΚ Β” / 1811/21-8-2015

Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1-9-2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα, Αχαρνών 29, σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Λoγαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ)».
3. Την με αριθμ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256) όπως ισχύει.
4. Την με αριθμ. Υ56/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 253).
5. Τo με αριθμ. πρωτ. 89/20−3−2015 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τη θέσπιση εισφοράς υπέρ του εν λόγω σωματείου.
6. Την από 9−1−2014 αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του φορέα, που διενεργήθηκε με βάση την με αριθμ. 250/9−11−2013 απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε και
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία θα προκαταβάλουν οι δικηγόροι − μέλη του που ανήκουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην αυτών των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Σάμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων διαδικασία.
Η εισφορά αυτή είναι πάγιο ποσό για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου, ισόποσο με το προβλεπόμενο για το Ταμείο Προνοίας – Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ.), όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων.
Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1−9−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ενισχύσεις και παροχές ΛΕΔΕ προς μέλη του (01.01.2015-28.02.2015)

 

ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Αριθ. Πρωτ. 403

Προς

-Όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

-Την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων

-Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. κατά το διάστημα 1/1/2015-28/2/2015 χορήγησε στα μέλη του, συνολικά το ποσό των 341.791,92 ευρώ, για ενισχύσεις με την ακόλουθη ανάλυση:

Η.Χ.Ε. για ασθένεια

29.420,00 ευρώ

σε 34 μέλη

Η.Χ.Ε. για επίδομα τοκετού

23.200,00 ευρώ

σε 29 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

46.000,00 ευρώ

σε 4 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ

0,00 ευρώ

σε 0 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συντ/σης

242.761,91 ευρώ

σε 22 μέλη

Μηνιαία χρημ. ενίσχυση

410,01 ευρώ

σε 3 μέλη

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site του Λ.Ε.Δ.Ε., www.lede.gr

Με εντολή του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Αναλυτικά όλες οι χορηγίες του ΛΕΔΕ στα μέλη του κατά το έτος 2014.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ. 210-8822076   Φαξ 210-8822914

 

ΑΘΗΝΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Αριθ. Πρωτ. 136


Προς
-Όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
-Την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων
-Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. κατά το έτος 2014 χορήγησε στα μέλη του, συνολικά το ποσό των  3.046.102,05 ευρώ, για ενισχύσεις με την ακόλουθη ανάλυση:

Η.Χ.Ε. για ασθένεια     309.900,00 ευρώ σε  310 μέλη 
Η.Χ.Ε. για επίδομα τοκετού   170.100,00 ευρώ σε  210 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου   187.714,29 ευρώ σε  14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ   163.809,53 ευρώ σε 12 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συντ/σης 2.118.619,06 ευρώ σε 135 μέλη
Μηνιαία χρημ. ενίσχυση       95.959,17 ευρώ σε 415 μέλη

Παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους ή με όποιο άλλο τρόπο επιθυμούν.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site του Λ.Ε.Δ.Ε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

     Με εντολή του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.
     Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.


     ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Subscribe to this RSS feed