ΑνακοινώσειςΕνημέρωσηΕπικαιρότηταΗμερίδες-Εκδηλώσεις

19-21.10.2018 – 28ο Συνέδριο της Ένωσης Εμπορικολόγων στην Πάτρα – ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (δύο μέρη)

Δημοσίευσε ο Κυριακή 21 Οκτωβρίου 201830 Νοεμβρίου, 2020230 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Γενικές Εισηγήσεις
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας:
Νέο δίκαιο ή νέος «2190»; …………………………………………………….
Ευάγγελος Περάκης
Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών ………………………………………..
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες
Λογαριασμοί “omnibus” και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο ……..
Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου
Επίκ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΟΠΑ, Δικηγόρος
Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης; ………….
Αθανάσιος Κουλορίδας
Λέκτορας ΟΠΑ
Τα δικαιώματα των μετόχων και μειοψηφίες
(ατομικές και συλλογικές) …………………………………………………..
Ανθούλα Παπαδοπούλου
Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η Α.Ε.
και η διάσπαση της αρχής …………………………………………………..
Ιωάννης Ε. Λιναρίτης
Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (IBF)
Ομόλογα και ομολογίες ……………………………………………………..
Αλέξανδρος Σ. Μεταλληνός
Δικηγόρος, ΔΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Στρογγυλό τραπέζι: Οι εταιρικές ευθύνες
Ο κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης
(Business Judgement Rule) και η διάταξη
του άρθρου 102 παρ. 4 Ν 4548/2018 …………………………………………..
Ιωάννης Α. Αψούρης
Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Υποχρέωση Πίστης των μελών του ΔΣ μίας ΑΕ –
Απαγόρευση Εκμετάλλευσης Επιχειρηματικών Ευκαιριών ………………..
Νικόλαος Βερβεσός
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η εξωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών κατ’ ΑΚ 71 εδ. β΄
στο μεταίχμιο αστικού και εταιρικού δικαίου …………………………….
Δημήτρης Χ. Λιάππης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ζητήματα Ευθύνης Εταιρικών Διοικητών …………………………………..
Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα
Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Παρέμβαση …………………………………………………………………..
Αργύρης Οικονόμου
Δικηγόρος
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV
Η εταιρική διοίκηση & Επιμέρους ζητήματα
Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας ………
Θεόδωρος Γ. Κατσάς
Eπίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Οι αμοιβές του ΔΣ: Η Οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης …………………………………………………..
Δρ. Λήδα Κοντογιάννη
Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σύγκριση
με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ………………..
Νίκος Ε. Πιμπλής
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου ………………..
Χριστίνα Λιβαδά
Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη
του εταιρικού δικαίου ……………………………………………………….
Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου
Επίκ. Καθηγήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και
Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικού Δικαίου του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE)
ΕΝΟΤΗΤΑ V
Παρεμβάσεις
Η Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας υπό το νέο πρίσμα του Ν 4548/2018 …………….
Ιωάννης Αθηναίος – Πιέρρος
Δικηγόρος, LL.M., DPO
Η σκοπιμότητα και η ουσία των αλλαγών στο Ν 3190/1955 περί ΕΠΕ …….
Καλλιόπη Καλαμπούκα
Καθηγήτρια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Η δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων σχετικά με
τις Αγωγές και Αιτήσεις, σύμφωνα με το νέο δίκαιο
των Ανωνύμων Εταιρειών (Ν 4548/2018) ………………………………….
Ιωάννα Δ. Καραχάλιου
Δικηγόρος
Συλλογικοί λογαριασμοί τίτλων και αφερεγγυότητα διαμεσολαβητή:
Ζητήματα προστασίας επενδυτών ………………………………………….
Γιάννης Μπαζίνας
Δικηγόρος, LL.M. (UChicago)
Η προσπάθεια οριοθέτησης της διασυνοριακής μεταφοράς έδρας:
Λειτουργία και προκλήσεις της διαδικασίας διασυνοριακών
μετατροπών ………………………………………………………………….
Αθανάσιος Παΐζης
Δικηγόρος, LL.M., ΔΝ
Οι ρυθμίσεις για τις αμοιβές του Δ.Σ και του CEO μετά
την οικονομική κρίση στις εισηγμένες ΑΕ: Από την λογική
του “Pay without performance” στις ρυθμίσεις διαφάνειας και την λογική
του “Say on pay” της Οδηγίας SRD II (Οδηγία 2017/828/ΕΕ) ……………..
Νικόλας I. Πίτσος
Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ Δ.ΑΠΕ.Ε.Π Α.Ε
Συγκριτική κριτική επισκόπηση του άρθρου 22α ΚΝ 2190/20
και της νεαράς διατάξεως του άρθρου 102 του Ν 4548/2018
περί ευθύνης των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. …………………………………
Δημήτριος Γ. Σκαρίπας
Δικηγόρος Αθηνών
Η ονομαστικοποίηση των άυλων μετοχών και η ταυτοποίηση
του μετόχου ………………………………………………………………….
Αναστασία Στάμου
Δικηγόρος, LL.M.
Η χρήση ψηφιακών μέσων και διαδικασιών στη σύσταση
και καταχώρηση των εταιριών: Νομοθετικές εξελίξεις ……………………
Χρυσούλα Η. Τσενέ
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Πορίσματα Συνεδρίου ……………………………………………………..
Γ. Δ. Τριανταφυλλάκης

Αφήστε μία κριτική