ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δημοσίευσε ο Παρασκευή 13 Μαΐου 2022116 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αποφασισθεί η καταστροφή αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Άλεξ/πόλης όπως αυτό περιγράφεται στο από 30-03-22 Πρακτικό της Επιτροπής Β.Δ /τος 120/1966 του ως άνω δικαστηρίου κατόπιν της αριθμ.74/04-04-22 άδειας του τμήματος Γ.Α.Κ Έβρου. Σας καλούμε να παραλάβετε τα σχετικά σας έως και 20/05/2022 άλλως θα καταστραφούν.

Επισημαίνουμε ότι δεν θα δοθεί παράταση στην άνω ημερομηνία.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης και Λειτουργίας δικαστηρίων.

 

Άλεξ/πόλη, 11/05/22

Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου               Ελένη Μπαλλάκη

Πρόεδρος                                  Γεν.Γραμματέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔ.ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Αφήστε μία κριτική