ΑνακοινώσειςΕπικαιρότητα

Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει

Δημοσίευσε ο Σάββατο 24 Απριλίου 202126 Απριλίου, 2021152 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του,
ανακοινώνει ότι από τις 26.4.2021 θα εκδίδει πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου (ΠΚΑ) με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά
Η υπηρεσία για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου
ακινήτου παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ktimatologio.gov.gr/
Επισυνάπτονται «Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (άρθ. 5 του Ν.2308/1995») οι οποίες έχουν συνταχθεί από τη Νομική Δ/νση του Φορέα

ΟΔΗΓΙΕΣ

Αφήστε μία κριτική