ΕνημέρωσηΈντυπα - ΔικαιολογητικάΧρήσιμα

Δικαιολογητικά για προαγωγή δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω

Δημοσίευσε ο Κυριακή 2 Αυγούστου 20201 Δεκεμβρίου, 20203635 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Δικαιολογητικά για προαγωγή δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω:

  • Αίτηση
  • 50 ευρώ παράβολο υπέρ Συλλόγου
  • 88 ευρώ παράβολο υπέρ ΛΕΑΔΠΑ
  • 5-10 αντίγραφα δικογράφων, αγωγές κ.λ.π.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ